ورود/ثبت‌نام
saeidmirzaei77

saeidmirzaei77

@h_saeidmirzaei77

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۱/۵/۲۵
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
359
رتبه بین 8246 تریدر
-2.7%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :4.6%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0.6%)
قدرت تحلیل
2.2
10000تعداد پیام
فیلتر
saeidmirzaei77
saeidmirzaei77
رتبه: 359
2.2
خرید،تکنیکال،saeidmirzaei77
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۴
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۱۸۸
اشتراک گذاری
saeidmirzaei77
saeidmirzaei77
رتبه: 359
2.2
خرید،تکنیکال،saeidmirzaei77
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۵
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۲۶۵
اشتراک گذاری
saeidmirzaei77
saeidmirzaei77
رتبه: 359
2.2
خرید،تکنیکال،saeidmirzaei77
خبنیان (درخواستی)
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۲
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 هفته
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۴٬۳۰۹
حد سود:
۸٬۰۰۰
اولین حمایت:
۳٬۴۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۳۰۹
اشتراک گذاری
saeidmirzaei77
saeidmirzaei77
رتبه: 359
2.2
خرید،تکنیکال،saeidmirzaei77
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۱
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 هفته
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۱۶٬۳۴۰
حد سود:
۵۵٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۳۴۰
اشتراک گذاری
saeidmirzaei77
saeidmirzaei77
رتبه: 359
2.2
خرید،تکنیکال،saeidmirzaei77
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۹
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۴۳۰
اشتراک گذاری
saeidmirzaei77
saeidmirzaei77
رتبه: 359
2.2
خرید،تکنیکال،saeidmirzaei77
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۴
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۵٬۳۷۰
حد سود:
۱۳٬۰۰۰
اولین حمایت:
۴٬۲۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۷۰
اشتراک گذاری
saeidmirzaei77
saeidmirzaei77
رتبه: 359
2.2
خرید،تکنیکال،saeidmirzaei77
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۴
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 هفته
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۲٬۳۳۴
حد سود:
۶٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۳۴
اشتراک گذاری
saeidmirzaei77
saeidmirzaei77
رتبه: 359
2.2
خرید،تکنیکال،saeidmirzaei77
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۴
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 هفته
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۶٬۹۶۰
حد سود:
۱۶٬۰۰۰
اولین حمایت:
۶٬۹۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۹۶۰
اشتراک گذاری
saeidmirzaei77
saeidmirzaei77
رتبه: 359
2.2
خرید،تکنیکال،saeidmirzaei77
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۴
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۵۲۰
اشتراک گذاری
saeidmirzaei77
saeidmirzaei77
رتبه: 359
2.2
خرید،تکنیکال،saeidmirzaei77
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۲
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۳۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها