ورود/ثبت‌نام
alirezaeng2000

alirezaeng2000

@h_alirezaeng2000

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۱/۴/۱۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
167
رتبه بین 8909 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-3.4%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-3.3%)
قدرت تحلیل
0.9
395تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

alirezaeng2000
alirezaeng2000
رتبه: 167
0.9
خرید،تکنیکال،alirezaeng2000

بخرید

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۲
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
89 روز
قیمت لحظه انتشار:
۸٬۷۱۰
اشتراک گذاری
alirezaeng2000
alirezaeng2000
رتبه: 167
0.9
خرید،تکنیکال،alirezaeng2000

بالا میره

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۹
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 هفته
مدت اعتبار:
89 روز
نقطه ورود:
۱۲٬۷۲۵
حد سود:
۱۶٬۷۵۷
اولین حمایت:
۱۰٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۵۴۲
اشتراک گذاری
alirezaeng2000
alirezaeng2000
رتبه: 167
0.9
خرید،تکنیکال،alirezaeng2000

بالا میره

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۸
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
89 روز
قیمت لحظه انتشار:
۸۱٬۰۳۰
اشتراک گذاری
alirezaeng2000
alirezaeng2000
رتبه: 167
0.9
خرید،تکنیکال،alirezaeng2000

بالا میره

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۸
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
89 روز
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۱۰۰
اشتراک گذاری
alirezaeng2000
alirezaeng2000
رتبه: 167
0.9
خرید،تکنیکال،alirezaeng2000

بالا میره

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۸
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
89 روز
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۴۴۹
اشتراک گذاری
alirezaeng2000
alirezaeng2000
رتبه: 167
0.9
خرید،تکنیکال،alirezaeng2000

بالا میره

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۸
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
89 روز
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۸۸
اشتراک گذاری
alirezaeng2000
alirezaeng2000
رتبه: 167
0.9
خرید،تکنیکال،alirezaeng2000

هدف اول 5000 ریال

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۹
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۷۰۱
اشتراک گذاری
alirezaeng2000
alirezaeng2000
رتبه: 167
0.9
خرید،تکنیکال،alirezaeng2000

در سال 1405 به 84000 تومن میرسه

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۱۴٬۷۹۳
حد سود:
۶۰٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۶۸۰
اشتراک گذاری
alirezaeng2000
alirezaeng2000
رتبه: 167
0.9
خرید،تکنیکال،alirezaeng2000

صعودی است و النهایه به 3000 تومن تا آخر سال 1402 هجری شمسی میرسه

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۲۹
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۱۷٬۶۹۰
حد سود:
۳۰٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۴۶۰
اشتراک گذاری
alirezaeng2000
alirezaeng2000
رتبه: 167
0.9
خرید،تکنیکال،alirezaeng2000

بزودی به 1200 تومن میرسه

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۲۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۹٬۹۹۰
حد سود:
۱۲٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۹۹۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار