ورود/ثبت‌نام
Ammarz7

Ammarz7

@h_Ammarz7

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۲۲
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
184
رتبه بین 7873 تریدر
-3.2%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :3.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :1.9%)
قدرت تحلیل
0
22تعداد پیام
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
،تکنیکال،Ammarz7
10570-10350-10100
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۱۰٬۰۹۰
اولین مقاومت:
۱۰٬۷۴۰
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
،تکنیکال،Ammarz7
10900-10710-10630-10570 17000-19000
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۵
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۱۰٬۷۱۰
اولین مقاومت:
۱۱٬۵۸۰
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
،تکنیکال،Ammarz7
10500-10700-10900
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
خرید،تکنیکال،Ammarz7
20177-24318
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۲
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
178 روز
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
،تکنیکال،Ammarz7
.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۴
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۱۰٬۰۹۰
اولین مقاومت:
۱۱٬۰۰۰
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
،تکنیکال،Ammarz7
.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۴
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین مقاومت:
۱۱٬۰۰۰
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
،تکنیکال،Ammarz7
.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۱۱٬۳۰۰
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
،تکنیکال،Ammarz7
...
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۱۱٬۰۰۰
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
خرید،تکنیکال،Ammarz7
.......
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۵
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
29 روز
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
خرید،تکنیکال،Ammarz7
...
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۳
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
89 روز
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
خرید،تکنیکال،Ammarz7
..
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۳۰
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
29 روز
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
خرید،تکنیکال،Ammarz7
..
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۲
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
89 روز
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
خرید،تکنیکال،Ammarz7
...
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۲
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
89 روز
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
خرید،تکنیکال،Ammarz7
..
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
29 روز
اشتراک گذاری
Ammarz7
Ammarz7
رتبه: 184
خرید،تکنیکال،Ammarz7
...
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
29 روز
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها