ورود/ثبت‌نام
ALMASCOMPUTER

ALMASCOMPUTER

@h_ALMASCOMPUTER

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱/۲۰
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
405
رتبه بین 7860 تریدر
-1.1%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :4.1%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :1.7%)
قدرت تحلیل
0.7
504تعداد پیام
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
سلام دوستان انتظار حرکتی قویتر از سهم داشتم ولی نکته خوب بازار امروز حجم معاملات و دست بدست شدن سهام بود (آمدن سهامدار تازه نفس) علاوه بر سیگنال ورود SAR وSUPER TREAND احتمالا روزهای آتی EMA CROSS سیگنال ورود دهند ولی سیگنال ورود قوی کراس کیجونسن و تنکانسن میباشد که یکی از قویترین سیگنال های ورود هست بوجود آمد دوستان سهم پایینی ندارد یا بحرکت شتابدار صعودی خود ادامه میدهد و این کندل را میتوان یک پولبک به مقاومت داینامیکی که شکسته دانست یا نهایتا با حرکتی رنج یا اصلاحی جزئی بعد از یک روز از ابر سبز خارج میشود حمایتهای بسیار قوی وجود داره که احتمال موج 3 حرکت صعودی جدید را بالا میبرد نگران نباشید و سهامداری کنید در حرکت صعودی نوسانگیری مجاز نیست پس فروش همچنان مطلقا ممنوع است شاد وتندرست باشید
نوع سیگنال: خرید
3 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
سلام دوستان انتظار حرکتی قویتر از سهم داشتم ولی نکته خوب بازار امروز حجم معاملات و دست بدست شدن سهام بود (آمدن سهامدار تازه نفس) علاوه بر سیگنال ورود SAR و احتمالا روزهای آتی EMA CROSS و SUPER TREAND سیگنال ورود دهند ولی سیگنال ورود قوی کراس کیجونسن و تنکانسن میباشد که یکی از قویترین سیگنال های ورود هست که فردا محقق شد دوستان سهم پایینی ندارد یا بحرکت شتابدار صعودی خود ادامه میدهد و این کندل را میتوان یک پولبک به کیجونسن که شکسته دانست یا نهایتا با حرکتی رنج یا اصلاحی جزئی بعد از یک روز از ابر خارج میشود حمایتهای بسیار قوی وجود داره که احتمال موج 3 حرکت صعودی جدید را بالا میبرد نگران نباشید و سهامداری کنید در حرکت صعودی نوسانگیری مجاز نیست پس فروش همچنان مطلقا ممنوع است شاد وتندرست باشید
نوع سیگنال: خرید
3 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
سلام دوستان نکته خوب بازار امروز حجم معاملات و دست بدست شدن سهام بود (آمدن سهامدار تازه نفس) علاوه بر سیگنال ورود SAR وSUPER TREAND احتمالا روزهای آتی EMA CROSS سیگنال ورود دهد ولی سیگنال ورود قوی کراس کیجونسن و تنکانسن میباشد که یکی از قویترین سیگنال های ورود هست بوجود آمد دوستان سهم پایینی ندارد یا بحرکت شتابدار صعودی خود ادامه میدهد یا نهایتا با حرکتی رنج یا اصلاحی جزئی بعد از یک روز از ابر خارج میشود حمایتهای بسیار قوی وجود داره که احتمال موج 3 حرکت صعودی جدید را بالا میبرد نگران نباشید و سهامداری کنید در حرکت صعودی نوسانگیری مجاز نیست پس فروش همچنان مطلقا ممنوع است شاد وتندرست باشید
نوع سیگنال: خرید
3 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
سلام دوستان انتظار حرکتی قویتر از سهم داشتم ولی نکته خوب بازار امروز حجم معاملات و دست بدست شدن سهام بود (آمدن سهامدار تازه نفس) علاوه بر سیگنال ورود SAR و احتمالا روزهای آتی EMA CROSS و SUPER TREAND سیگنال ورود دهند ولی سیگنال ورود قوی کراس کیجونسن و تنکانسن میباشد که یکی از قویترین سیگنال های ورود هست بوجود آمد دوستان سهم پایینی ندارد یا بحرکت شتابدار صعودی خود ادامه میدهد و این کندل را میتوان یک پولبک به مقاومت داینامیکی که شکسته دانست یا نهایتا با حرکتی رنج یا اصلاحی جزئی بعد از یک روز از ابر خارج میشود حمایتهای بسیار قوی وجود داره که احتمال موج 3 حرکت صعودی جدید را بالا میبرد نگران نباشید و سهامداری کنید در حرکت صعودی نوسانگیری مجاز نیست پس فروش همچنان مطلقا ممنوع است شاد وتندرست باشید
نوع سیگنال: خرید
3 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
سلام دوستان انتظار حرکتی قویتر از سهم داشتم ولی نکته خوب بازار امروز حجم معاملات و دست بدست شدن سهام بود (آمدن سهامدار تازه نفس) علاوه بر سیگنال ورود SAR و احتمالا روزهای آتی EMA CROSS و SUPER TREAND سیگنال ورود دهند ولی سیگنال ورود قوی کراس کیجونسن و تنکانسن میباشد که یکی از قویترین سیگنال های ورود هست بوجود آمد دوستان سهم پایینی ندارد یا بحرکت شتابدار صعودی خود ادامه میدهد و این کندل را میتوان یک پولبک به مقاومت داینامیکی که شکسته دانست یا نهایتا با حرکتی رنج یا اصلاحی جزئی بعد از یک روز از ابر سبز خارج میشود حمایتهای بسیار قوی وجود داره که احتمال موج 3 حرکت صعودی جدید را بالا میبرد نگران نباشید و سهامداری کنید در حرکت صعودی نوسانگیری مجاز نیست پس فروش همچنان مطلقا ممنوع است شاد وتندرست باشید
نوع سیگنال: خرید
3 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
سلام دوستان همانطور که پیش بینی شده بود شاخص امروز پس از برخورد به چند مقاومت استاتیک و داینامیک و تراز فیبوی 0.382 فیبوناچی پروجکشن کمی از قدرت خود را از دست داد ولی نکته خوب بازار امروز حجم و ارزش معاملات و دست بدست شدن سهام بود (آمدن سهامدار تازه نفس) علاوه بر سیگنال ورود SAR وSUPER TREAND و ...... سیگنال ورود قوی کراس کیجونسن و تنکانسن و قرار گرفتن این دوبر روی هم میباشد که یکی از قویترین سیگنال های ورود هست بوجود آمد دوستان بازار پایینی ندارد یا بحرکت شتابدار صعودی خود ادامه میدهد و یا یک پولبک به مقاومت داینامیکی که امروز شکست می زند و بعد از ابر سبز خارج می شود و یک عرف نه یک قانون را زیر پا می گذارد ویا نهایتا با حرکتی رنج یا اصلاحی جزئی بعد از چند روز از ابر سبز خارج میشود حمایتهای بسیار قوی وجود داره که احتمال موج 4 از موج C بودن به5 درصد تقلیل یافته و 95 درصد در موج 1 از حرکت صعودی جدید هستیم نگران نباشید و سهامداری کنید در حرکت صعودی نوسانگیری مجاز نیست پس فروش همچنان مطلقا ممنوع است شاد وتندرست باشید
نوع سیگنال: خرید
4 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
نفروشید تا همگی با هم رستگار شویم
نوع سیگنال: خرید
14 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
درگیر مقاومت داینامیک امیدوارم.....
نوع سیگنال: خرید
15 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
اینهم دست پخت فملی عزیز نوبت فرابورس هست با مقیاس کوچکتر امیدوارم...
نوع سیگنال: خرید
16 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
نوسان محتمل هست ولی فروش مطلقا ممنوع....
نوع سیگنال: خرید
16 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
نفوذ به ابر انشالله ابر رو پودر کنه امیدوارم....
نوع سیگنال: خرید
16 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
مقامت سقف 99 پودر شد
نوع سیگنال: خرید
17 ساعت پیش
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
سلام دوستان فردا مقاومت داینامیک با قدرت و حجم بالا شکسته شد این سهم سود خوبی داد خیلی بیشتر از غالب سهام بازار صبر پیشه کنید و اسیر نوسانات نشید فروش تا اطلاع ثانوی ممنوع شرایط برای صعود محیاست امیدوارم...
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
سلام دوستان فردا مقاومت داینامیک با قدرت و حجم بالا شکسته شد نگرانی به خود راه ندهد این سهم سود خوبی داد خیلی بیشتر از غالب سهام بازار صبر پیشه کنید و اسیر نوسانات نشید فروش تا اطلاع ثانوی ممنوع شرایط برای صعود محیاست امیدوارم...
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
ALMASCOMPUTER
ALMASCOMPUTER
رتبه: 405
0.7
خرید،تکنیکال،ALMASCOMPUTER
سلام دوستان این سهم سود خوبی داد خیلی بیشتر از غالب سهام بازار صبر پیشه کنید و اسیر نوسانات نشید فروش تا اطلاع ثانوی ممنوع شرایط برای صعود محیاست امیدوارم...
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۲۴٬۲۲۰
اولین مقاومت:
۲۷٬۸۰۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها