ورود/ثبت‌نام
Bourse_NoteBook

Bourse_NoteBook

@g_1736629627

تعداد دنبال کننده:4
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۲/۱۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
289
رتبه بین 8533 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-2.6%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-8.1%)
قدرت تحلیل
3.6
117تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

Bourse_NoteBook
Bourse_NoteBook
رتبه: 289
3.6

. دفترچه یادداشت یک تریدر نماد 9.13 #بررسی #کوتاه_مدتی نام نماد: #خودرو 📌 دیدگاه قیمتی: عزیزانی که نماد خودرو دارند، به این تحلیل توجه کنند. 👈🏻 مقاومت Swing High با محدوده قیمتی 2820 تا 2930 ریال میتواند رشد قیمتی این سهم را برای مدتی بفشارد و وارد اصلاح قیمتی از نوع فرسایشی شود. محدوده اوردر بلاک روزانه با محدوده قیمتی 2550 تا 2600 ریال برای بنده جذاب می باشد، البته که سهم میتواند قبل از رسیدن به این محدوده حمایتی، با تقاضا روبرو شده و از مقاومت پیش روی خود عبور کند. پ.ن 1: تک سهم شدن ممنوع، مدیریت سرمایه لحاظ شود. پ.ن 2: هر شخص مسئول خرید و فروش خود میباشد، کانال را مدتی بررسی نمایید در صورت صلاح دید با بنده بخرید و بفروشید، استفاده از مطالب این کانال رایگان میباشد. آیدی کانال تلگرامی: @Bourse_NoteBook .

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۷۲۷
اشتراک گذاری
Bourse_NoteBook
Bourse_NoteBook
رتبه: 289
3.6

. دفترچه یادداشت یک تریدر نماد 9.12 #سیگنال #اسکلپ #کم_ریسک نام نماد: #ثرود 📌 دیدگاه Swing High. ☑️ محدوده خرید (EP): در محدوده قیمتی 13270 تا 14840 ریال. ✅ حد سود (TP 1) : محدوده 21000 تا 22450 ریال. ⛔️ حد ضرر (SL) : تثبیت زیر محدوده 13000 ریال. پ.ن 1: تک سهم شدن ممنوع، مدیریت سرمایه لحاظ شود. پ.ن 2: هر شخص مسئول خرید و فروش خود میباشد، کانال را مدتی بررسی نمایید در صورت صلاح دید با بنده بخرید و بفروشید، استفاده از مطالب این کانال رایگان میباشد. آیدی کانال تلگرامی: @Bourse_NoteBook .

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
نقطه ورود:
۱۳٬۲۷۰
حد سود:
۲۲٬۴۵۰
حد ضرر
۱۳٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۰۸۰
اشتراک گذاری
Bourse_NoteBook
Bourse_NoteBook
رتبه: 289
3.6

. دفترچه یادداشت یک تریدر نماد 9.11 #بررسی #بلند_مدتی نام نماد: #ثالوند 📌 دیدگاه قیمتی: عزیزانی که نماد ثالوند دارند، به این تحلیل توجه کنند. مقاومتی از نوع Swing High که احتمالا ترمز رشد قیمتی را بفشارد و در این محدوده ها باعث در جا زدن و فرسایشی شدن حرکت شود. 👈🏻 برای بنده محدوده حمایتی اوردر بلاک هفتگی با محدوده قیمتی 10420 تا 11550 ریال جذاب می باشد. فعلا چنین مسیری را برای این نماد متصور هستم و در زمان و قیمت مشخص شده برای ورود، تصمیم گیری و اطلاع رسانی میکنیم. 📌 نکته: شاه کلید به سود رسیدن در بازارهای مالی، صبوری ( تشکیل ستاپ مد نظر ) و شاه کلید ماندن در این بازار، رعایت مدیریت سرمایه و حد ضرر می باشد. پ.ن 1: تک سهم شدن ممنوع، مدیریت سرمایه لحاظ شود. پ.ن 2: هر شخص مسئول خرید و فروش خود میباشد، کانال را مدتی بررسی نمایید در صورت صلاح دید با بنده بخرید و بفروشید، استفاده از مطالب این کانال رایگان میباشد. آیدی کانال تلگرامی: @Bourse_NoteBook .

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۴۰۰
اشتراک گذاری
Bourse_NoteBook
Bourse_NoteBook
رتبه: 289
3.6

. دفترچه یادداشت یک تریدر نماد 9.10 #سیگنال #میان_مدتی نام نماد: #دابور ☑️ محدوده خرید (EP): در محدوده قیمتی 12000 تا 13000 ریال. ✅ حد سود (TP 1) : محدوده 22800 ریال. ⛔️ حد ضرر (SL) : تثبیت زیر محدوده 11800 ریال. پ.ن 1: تک سهم شدن ممنوع، مدیریت سرمایه لحاظ شود. پ.ن 2: هر شخص مسئول خرید و فروش خود میباشد، کانال را مدتی بررسی نمایید در صورت صلاح دید با بنده بخرید و بفروشید، استفاده از مطالب این کانال رایگان میباشد. آیدی کانال تلگرامی: @Bourse_NoteBook .

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۰۹۰
اشتراک گذاری
Bourse_NoteBook
Bourse_NoteBook
رتبه: 289
3.6

. دفترچه یادداشت یک تریدر نماد 9.9 #سیگنال #کوتاه_مدتی نام نماد: #ختراک ☑️ محدوده خرید (EP): در محدوده قیمتی 47850 تا 49000 ریال. ✅ حد سود (TP 1) : محدوده 5880 ریال. ⛔️ حد ضرر (SL) : تثبیت زیر محدوده 4670 ریال. 📌 حد ضرر بسیار ناچیز در حد 4 درصد. پ.ن 1: تک سهم شدن ممنوع، مدیریت سرمایه لحاظ شود. پ.ن 2: هر شخص مسئول خرید و فروش خود میباشد، کانال را مدتی بررسی نمایید در صورت صلاح دید با بنده بخرید و بفروشید، استفاده از مطالب این کانال رایگان میباشد. آیدی کانال تلگرامی: @Bourse_NoteBook .

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۸۵۲
اشتراک گذاری
Bourse_NoteBook
Bourse_NoteBook
رتبه: 289
3.6

. دفترچه یادداشت یک تریدر نماد 9.7 #سیگنال #اسکلپ #کم_ریسک نام نماد: #پارتا ☑️ محدوده خرید (EP): در محدوده قیمتی 7200 تا 7700 ریال. ✅ حد سود (TP 1) : محدوده 8900 ریال. ⛔️ حد ضرر (SL) : تثبیت زیر محدوده 7035 ریال. پ.ن 1: تک سهم شدن ممنوع، مدیریت سرمایه لحاظ شود. پ.ن 2: هر شخص مسئول خرید و فروش خود میباشد، کانال را مدتی بررسی نمایید در صورت صلاح دید با بنده بخرید و بفروشید، استفاده از مطالب این کانال رایگان میباشد. پ.ن 3: با توجه به دیدگاهی که وجود دارد، احتمالا مسیر صعودی کمی فرسایشی باشد. آیدی کانال تلگرامی: @Bourse_NoteBook .

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
نقطه ورود:
۷٬۲۰۰
حد سود:
۸٬۹۰۰
حد ضرر
۷٬۰۳۵
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۶۲۰
اشتراک گذاری
Bourse_NoteBook
Bourse_NoteBook
رتبه: 289
3.6

. دفترچه یادداشت یک تریدر نماد 9.6 #بررسی #غنوش 📌 دیدگاه قیمتی: عزیزانی که نماد غنوش دارند، به این تحلیل توجه کنند. مسیر حرکت قیمتی احتمالی ترسیم شده، یک اوردر بلاک هفتگی نسبتا قوی از قیمت 14200 تا 15500 ریال وجود دارد که ممکن است باعث توقف ادامه روند صعودی شده و نماد وارد فاز اصلاح زمانی و حرکت فرسایشی قیمت شود. عزیزان در این سطح مقاومتی از سود های خود مراقبت کنند. 👌🏻 پ.ن 1: تک سهم شدن ممنوع، مدیریت سرمایه لحاظ شود. پ.ن 2: هر شخص مسئول خرید و فروش خود میباشد، کانال را مدتی بررسی نمایید در صورت صلاح دید با بنده بخرید و بفروشید، استفاده از مطالب این کانال رایگان میباشد. آیدی کانال تلگرامی: @Bourse_NoteBook .

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۶۶۰
اشتراک گذاری
Bourse_NoteBook
Bourse_NoteBook
رتبه: 289
3.6

. دفترچه یادداشت یک تریدر نماد 9.4 #شرنگی ☑️ محدوده خرید (EP): در محدوده قیمتی 14400 تا 15200 ریال. ✅ حد سود (TP 1) : محدوده 22750 ریال. ⛔️ حد ضرر (SL) : تثبیت زیر محدوده 13900 ریال. پ.ن 1: تک سهم شدن ممنوع، مدیریت سرمایه لحاظ شود. پ.ن 2: هر شخص مسئول خرید و فروش خود میباشد، کانال را مدتی بررسی نمایید در صورت صلاح دید با بنده بخرید و بفروشید، استفاده از مطالب این کانال رایگان میباشد. پ.ن 3: با توجه به دیدگاهی که وجود دارد، احتمالا مسیر صعودی کمی فرسایشی باشد. آیدی کانال تلگرامی: @Bourse_NoteBook .

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۶
نقطه ورود:
۱۴٬۴۰۰
حد سود:
۲۲٬۷۵۰
حد ضرر
۱۳٬۹۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۱۳۰
اشتراک گذاری
Bourse_NoteBook
Bourse_NoteBook
رتبه: 289
3.6

. دفترچه یادداشت یک تریدر نماد 9.3 #خپویش ☑️ محدوده خرید (EP): در محدوده قیمتی 20200 تا 21200 ریال. ✅ حد سود (TP 1) : محدوده 25450 ریال. ⛔️ حد ضرر (SL) : تثبیت زیر محدوده 20100 ریال. پ.ن 1: تک سهم شدن ممنوع، مدیریت سرمایه لحاظ شود. پ.ن 2: هر شخص مسئول خرید و فروش خود میباشد، کانال را مدتی بررسی نمایید در صورت صلاح دید با بنده بخرید و بفروشید، استفاده از مطالب این کانال رایگان میباشد. آیدی کانال تلگرامی: @Bourse_NoteBook .

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۶
نقطه ورود:
۲۰٬۲۰۰
حد سود:
۲۵٬۴۵۰
حد ضرر
۲۰٬۱۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۹۸۰
اشتراک گذاری
Bourse_NoteBook
Bourse_NoteBook
رتبه: 289
3.6

. دفترچه یادداشت یک تریدر نماد 8.4 #کدما ستاپ کواشیمودو 📌 چنین حرکتی را برای این نماد متصور هستم، منتهی ممکن است بعد از یک بالا دادن و در نهایت رسیدن به سطح مشخص شده، با افزایش تقاضا روبرو شود. 📌 این نماد هر هفته رصد میشود و به محض نزدیک شدن به محدوده ورود، نقاط ورود، استاپ و تیپی ارسال میشود. پ.ن 1: هر شخص مسئول خرید و فروش خود میباشد، کانال را مدتی بررسی نمایید در صورت صلاح دید با بنده بخرید و بفروشید، استفاده از مطالب این کانال رایگان میباشد. پ.ن 2: تاین فریم، هفتگی میباشد و مدت زمان رسیدن به سطح مشخص شده، ممکن است طولانی شود. پ.ن 3: این ستاپ بیشتر برای بازار فارکس کاربرد داره نه برای بازار ایران که پشت پرده تحرکات هر سهمی هزار داستان وجود دارد، به هر حال این سهم با چنین تحلیلی در واچ لیست بنده قرار دارد. آیدی کانال تلگرامی: @Bourse_NoteBook .

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
قیمت لحظه انتشار:
۶۴٬۵۲۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار