ورود/ثبت‌نام
بزرگان بورس

بزرگان بورس

@g_1488434173

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۳۹۹/۸/۲۴
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
خبری
جزو 0 تریدر برتر
رتبه بین 56 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0%)
قدرت تحلیل
4.7
1490تعداد پیام
🟢 🟢 اولین #خرید_گروهی 👈 #سرچشمه 📆 03/01/14 📊 صف خرید @bozorgane_tse 👇 63 کد حقیقی جمعاً : 5 میلیارد و 897 میلیون تومان هر کدام : 94 میلیون تومان 💚 = 1.26 💰= 4983 ⌚️= 10:57 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 1 جمع کل خرید ها = 5897 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 0 جمع کل فروش ها = 0 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۴
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۹۸۳
اشتراک گذاری
... #فسرب مثبت 3
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۴
اشتراک گذاری
🟢 🟢 🟢 اولین #خرید_مهم 👈 #فروی 📆 03/01/14 📊 منفی 1.2 @bozorgane_tse 👇 1 کد حقیقی جمعاً : 350 میلیون تومان هر کدام : 350 میلیون تومان 💚 = 1.81 💰= 4089 ⌚️= 10:14 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 1 جمع کل خرید ها = 350 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 0 جمع کل فروش ها = 0 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۴
اشتراک گذاری
🛑🛑 سومین #فروش_گروهی 👈 #اهرم 📆 03/01/14 📊 منفی 3.1 @bozorgane_tse 👇 16 کد حقیقی جمعاً : 5 میلیارد و 402 میلیون تومان هر کدام : 338 میلیون تومان ❤️ = 0.54 ⬆️ 💰= 22450 ⌚️= 10:06 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 0 جمع کل خرید ها = 0 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 3 جمع کل فروش ها = 15929 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۴
اشتراک گذاری
🟢 🟢 دومین #خرید_گروهی 👈 #فسرب 📆 03/01/06 📊 صف خرید @bozorgane_tse 👇 9 کد حقیقی جمعاً : 1 میلیارد و 197 میلیون تومان هر کدام : 133 میلیون تومان 💚 = 1.08 ⬇️ 💰= 2446 ⌚️= 11:54 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 2 جمع کل خرید ها = 2849 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 0 جمع کل فروش ها = 0 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۶
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۴۴۶
اشتراک گذاری
🟢 🟢 اولین #خرید_گروهی 👈 #خساپا 📆 03/01/06 📊 صف خرید @bozorgane_tse 👇 27 کد حقیقی جمعاً : 6 میلیارد و 121 میلیون تومان هر کدام : 227 میلیون تومان 💚 = 3.57 💰= 2878 ⌚️= 09:12 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 1 جمع کل خرید ها = 6121 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 0 جمع کل فروش ها = 0 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۶
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۸۷۸
اشتراک گذاری
🛑🛑🛑 اولین #فروش_مهم 👈 #سدبیر 📆 03/01/05 📊 مثبت 3.4 @bozorgane_tse 👇 1 کد حقیقی جمعاً : 1 میلیارد و 49 میلیون تومان هر کدام : 1 میلیارد و 49 میلیون تومان ❤️ = 0.78 💰= 42350 ⌚️= 10:56 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 0 جمع کل خرید ها = 0 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 1 جمع کل فروش ها = 1049 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴۲٬۵۵۰
اشتراک گذاری
🟢 🟢 🟢 اولین #خرید_مهم 👈 #بجهرم 📆 03/01/05 📊 مثبت 4.3 @bozorgane_tse 👇 1 کد حقیقی جمعاً : 657 میلیون تومان هر کدام : 657 میلیون تومان 💚 = 1.47 💰= 2741 ⌚️= 10:33 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 1 جمع کل خرید ها = 657 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 0 جمع کل فروش ها = 0 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۷۵۳
اشتراک گذاری
🟢 🟢 🟢 دومین #خرید_مهم 👈 #فلات 📆 03/01/05 📊 صف خرید @bozorgane_tse 👇 1 کد حقیقی جمعاً : 348 میلیون تومان هر کدام : 348 میلیون تومان ❤️ = 0.74 ⬆️ 💰= 17930 ⌚️= 09:46 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 2 جمع کل خرید ها = 706 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 1 جمع کل فروش ها = 358 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۷٬۹۳۰
اشتراک گذاری
🛑🛑 اولین #فروش_گروهی 👈 #اهرم 📆 03/01/05 📊 مثبت 3.9 @bozorgane_tse 👇 25 کد حقیقی جمعاً : 3 میلیارد و 864 میلیون تومان هر کدام : 155 میلیون تومان ❤️ = 0.74 💰= 22750 ⌚️= 09:46 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 0 جمع کل خرید ها = 0 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 1 جمع کل فروش ها = 3864 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۲٬۷۲۰
اشتراک گذاری
🟢 🟢 🟢 اولین #خرید_مهم 👈 #غاذر 📆 03/01/05 📊 صف خرید @bozorgane_tse 👇 1 کد حقیقی جمعاً : 240 میلیون تومان هر کدام : 240 میلیون تومان 💚 = 1.59 💰= 16230 ⌚️= 09:43 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 1 جمع کل خرید ها = 240 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 0 جمع کل فروش ها = 0 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۶٬۲۳۰
اشتراک گذاری
🛑🛑 دومین #فروش_گروهی 👈 #موج 📆 03/01/05 📊 مثبت 5.7 @bozorgane_tse 👇 5 کد حقیقی جمعاً : 2 میلیارد و 88 میلیون تومان هر کدام : 418 میلیون تومان ❤️ = 0.8 ⬆️ 💰= 14749 ⌚️= 09:40 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 0 جمع کل خرید ها = 0 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 2 جمع کل فروش ها = 3796 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۴٬۷۴۱
اشتراک گذاری
🟢 🟢   اولین #خرید_گروهی 👈 #خموتور  📆 03/01/05  📊 صف خرید @bozorgane_tse 👇 23 کد حقیقی جمعاً : 2 میلیارد و 22 میلیون تومان هر کدام : 88 میلیون تومان 💚 = 6.25 💰= 4202 ⌚️= 09:30 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 1    جمع کل خرید ها = 2022 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 0    جمع کل فروش ها = 0 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۲۰۲
اشتراک گذاری
🛑🛑🛑  اولین #فروش_مهم 👈 #قصفها  📆 03/01/05  📊 مثبت 1.2 @bozorgane_tse 👇 1 کد حقیقی جمعاً : 880 میلیون تومان هر کدام : 880 میلیون تومان ❤️ = 0.19 💰= 180000 ⌚️= 09:14 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 0    جمع کل خرید ها = 0 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 1    جمع کل فروش ها = 880 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۷۹٬۰۲۰
اشتراک گذاری
🟢 🟢 اولین #خرید_گروهی 👈 #ثشاهد 📆 02/12/27 📊 صف خرید @bozorgane_tse 👇 36 کد حقیقی جمعاً : 4 میلیارد و 670 میلیون تومان هر کدام : 130 میلیون تومان 💚 = 1.3 💰= 15070 ⌚️= 11:57 🟢 تعداد خریدهای بزرگ = 1 جمع کل خرید ها = 4670 میلیون تومان 🔴 تعداد فروش های بزرگ = 0 جمع کل فروش ها = 0 میلیون تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۴٬۵۲۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها