ورود/ثبت‌نام
سیگنال ویژه

سیگنال ویژه

@g_1403611186

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۱۴
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
563
رتبه بین 7860 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :4.1%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :1.7%)
قدرت تحلیل
1.5
767تعداد پیام
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
#غشصفا مشکوک شد تابلو
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
✅#خودرو سیصد تومن شکست مانع بزرگی بود 😎
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
#وتوکا بررسی ( منفی ها)
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
#بزاگرس مشکوک به الگوی سر و شانه
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
🟩خرید_های_درشت #فجام زمان تعداد سرانه ‏ ‏┆ 09:02 ┆ 59 ┆ 86 ┆‏ ┆ 09:12 ┆ 3 ┆ 66 ┆‏ ┆ 09:22 ┆ 1 ┆ 63 ┆‏ ┆ 09:41 ┆ 1 ┆ 60 ┆‏ ┆ 09:44 ┆ 1 ┆ 125 ┆‏ ┆ 09:44 ┆ 1 ┆ 83 ┆‏ ┆ 09:53 ┆ 1 ┆ 210 ┆‏ ┆ 09:55 ┆ 2 ┆ 143 ┆‏ ┆ 09:56 ┆ 5 ┆ 194 ┆‏ ┆ 09:56 ┆ 1 ┆ 215 ┆‏ ┆ 09:57 ┆ 2 ┆ 86 ┆‏ ┆ 09:57 ┆ 4 ┆ 84 ┆‏ ┆ 09:57 ┆ 9 ┆ 84 ┆‏ ┆ 09:58 ┆ 1 ┆ 114 ┆‏ ┆ 10:00 ┆ 1 ┆ 309 ┆‏ ┆ 10:01 ┆ 1 ┆ 107 ┆‏ ┆ 10:03 ┆ 1 ┆ 190 ┆‏ ┆ 10:04 ┆ 2 ┆ 172 ┆‏ ┆ 10:04 ┆ 6 ┆ 82 ┆‏ 🟥فروش_های_درشت #فجام زمان تعداد سرانه ‏ ‏┆ 09:02 ┆ 29 ┆ 85 ┆‏ ┆ 09:03 ┆ 4 ┆ 145 ┆‏ ┆ 09:03 ┆ 2 ┆ 96 ┆‏ ┆ 09:03 ┆ 2 ┆ 90 ┆‏ ┆ 09:04 ┆ 1 ┆ 64 ┆‏ ┆ 09:05 ┆ 1 ┆ 208 ┆‏ ┆ 09:06 ┆ 3 ┆ 52 ┆‏ ┆ 09:10 ┆ 1 ┆ 63 ┆‏ ┆ 09:12 ┆ 1 ┆ 198 ┆‏ ┆ 09:13 ┆ 3 ┆ 57 ┆‏ ┆ 09:13 ┆ 1 ┆ 54 ┆‏ ┆ 09:16 ┆ 2 ┆ 66 ┆‏ ┆ 09:38 ┆ 1 ┆ 116 ┆‏ ┆ 09:40 ┆ 1 ┆ 69 ┆‏ ┆ 09:41 ┆ 1 ┆ 92 ┆‏ ┆ 09:41 ┆ 1 ┆ 60 ┆‏ ┆ 09:46 ┆ 1 ┆ 74 ┆‏ ┆ 09:47 ┆ 1 ┆ 70 ┆‏ ┆ 09:56 ┆ 1 ┆ 54 ┆‏ ┆ 09:56 ┆ 2 ┆ 485 ┆‏ ┆ 09:57 ┆ 5 ┆ 141 ┆‏ ┆ 09:58 ┆ 1 ┆ 114 ┆‏ ┆ 09:59 ┆ 1 ┆ 196 ┆‏ ┆ 10:00 ┆ 2 ┆ 118 ┆‏ ┆ 10:01 ┆ 1 ┆ 107 ┆‏ ┆ 10:04 ┆ 3 ┆ 163 ┆‏ ▪️برآیند پول درشت 2.3+ 🟩 ▪️قدرت پول درشت 0.4- ⬜️ #فجام ورود پول داره نگهداری کنید برای اهداف ۱۲۰۰و۱۶۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
#دتولید کم ریسک پله ای
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
منفی های #خاور بررسی با رعایت حدضرر
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
#سصفها بررسی
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
#قاسم حوالی ۷۴۰تا ۷۵۰ ریز ریز بخرید با رعایت حدضرر
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
نقطه ورود:
۷٬۴۰۰
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
#غدام تحت رصد در صورت شکست مقاومت ۶۰۰۰ ت ورود
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
هجرت در حال پولبک به 30200-29500 خط گردن شکسته شده الگو سر و شانه معکوس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
#غگل بررسی #فجام و #سقاین در صورت شکست مقاومت
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
#ساینا تکمیل پولبک منفی ها برسی شود
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
هجرت قابل بررسی در منطقه حمایتی 30200 با حد ضرر29500 مقاومت31428 هدف35600-42000 الگو سر شانه معکوس واگرایی مثبت در کف بررسی پله ای
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
حد سود:
۳۵٬۶۰۰
حد ضرر
۲۹٬۵۰۰
اولین مقاومت:
۳۱٬۴۲۸
اشتراک گذاری
سیگنال ویژه
سیگنال ویژه
رتبه: 563
1.5
کمنگنز ۱۵۰۶۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها