ورود/ثبت‌نام
سیگنال بازار بورس و فرابورس @boursisahm

سیگنال بازار بورس و فرابورس @boursisahm

@g_1386743543

تعداد دنبال کننده:78
تاریخ عضویت :۱۳۹۹/۲/۷
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
803
87
رتبه بین 8241 تریدر
-1.2%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-1.1%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0.6%)
قدرت تحلیل
2.6
10000تعداد پیام
فیلتر
#شلعاب ۱۸۰ تومان وااااچ با حد ضرر ۱۶۰ تومان مناسب
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۸
نقطه ورود:
۱٬۸۰۰
حد ضرر
۱٬۶۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۸۰۲
اشتراک گذاری
#رافزا ۱۸۹۰ تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۴۶۰
اشتراک گذاری
#پارسیان ۳۸۰ تومان واااااچ
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۷
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۸۶۰
اشتراک گذاری
#شسینا دیروز تا محدوده ۵۰۲ تومان بازدهی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۷
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۷۱۸
اشتراک گذاری
#رافرا ۱۸۲۰ تومان واااااچ
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۷
نقطه ورود:
۱۸٬۲۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۳۲۰
اشتراک گذاری
##پی پاد ۱۲۶۸ تومان حجم مشکوک
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۶۲۰
اشتراک گذاری
#کایزد ۱۲۴۰ تومان واااااچ
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۴۸۰
اشتراک گذاری
بازگشایی #غفارس با صف خرید
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۸۷۰
اشتراک گذاری
#غفارس ناظر اجازه بازگشایی نداد فردا احتمالا بازگشایی بشه قیمت تابلو پس از افزایش سرمایه ۴۷ درصدی ۸۵۷ تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۸۷۰
اشتراک گذاری
#شسینا ۴۴۰ تومان اخرین قیمت معامله واااااچ
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۳۷۹
اشتراک گذاری
توقف #لپارسح تا پایان امروز قیمت ۲۳۹۰ تومان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۳۴٬۰۰۰
اشتراک گذاری
#وبانک اینبار هم شاراک رو آگهی کرده بفروشه قیمت تابلو #وبانک ۱۳۳۸ تومان رشد سی درصدی طی چند روز اخیر داشته توصیه به خرید نیست
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۲۱۰
اشتراک گذاری
#کایزد ۱۳۵۰ تومان حد ضرر ۱۱۵۰ تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۱
نقطه ورود:
۱۳٬۵۰۰
حد ضرر
۱۱٬۵۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۴۶۰
اشتراک گذاری
#شسینا ۴۶۰ تومان واااچ حد ضرر ۳۷۸ تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۱
نقطه ورود:
۴٬۶۰۰
حد ضرر
۳٬۷۸۰
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۷۵
اشتراک گذاری
#غفارس پایانی ۴.۵+ حوالی ۱۲۸۰ تومان وااااچ افزایش سرمایه از سود انباشته داره
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۴
نقطه ورود:
۱۲٬۸۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۸۲۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها