ورود/ثبت‌نام
شناسایی بازیگران بورس

شناسایی بازیگران بورس

@g_1335021080

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۱۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
خبری
جزو 0 تریدر برتر
رتبه بین 56 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0%)
قدرت تحلیل
0
2511تعداد پیام
🔴🔴#شتاب 34 امین #فروش_حقیقی در قیمت 10,500 ( 2.64% ) ساعت: 12:09 1 نفر مجموعا 1,158میلیون تومان قدرت خریدار: 0.9 م.سی روز: 0.9 | سرانه حقیقی: 123 م.سی روز: 66,462,247 قیمت پایانی 10,680 ( 4.4% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🔵🔵#موج 69 امین #خرید_حقیقی در قیمت 13,100 ( 7.48% ) ساعت: 14:15 13نفر هر کد میانگین 370 میلیون تومان مجموعا 4,807میلیون تومان فروشنده این معامله تماما حقوقی بوده است قدرت خریدار: 1.1 م.سی روز: 0.8 | سرانه حقیقی: 163 م.سی روز: 60 قیمت پایانی 12,925 ( 6.05% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
🔴🔴#حشکوه اولین #فروش_حقیقی در قیمت 2,656 ( 2.99% ) ساعت: 09:08 6نفر هر کد میانگین 427 میلیون تومان مجموعا 2,563میلیون تومان قدرت خریدار: 0.6 م.سی روز: 1.0 | سرانه حقیقی: 43 م.سی روز: 24 قیمت پایانی 2,650 ( 2.75% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۵
اشتراک گذاری
🔴🔴#ثنور اولین #فروش_حقیقی در قیمت 5,228 ( 1.99% ) در صف خرید ساعت: 09:16 1 نفر مجموعا 1,176میلیون تومان قدرت خریدار: 15.4 م.سی روز: 1.4 | سرانه حقیقی: 84 م.سی روز: 10,915,299 قیمت پایانی 5,228 ( 1.99% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
اشتراک گذاری
🔵🔵#وآتوس اولین #خرید_حقیقی در قیمت 2,666 ( 0.72% ) ساعت: 12:21 1 نفر مجموعا 1,132میلیون تومان 834 میلیون تومان توسط حقوقی عرضه شد. قدرت خریدار: 1.4 م.سی روز: 0.6 | سرانه حقیقی: 32 م.سی روز: 6,073,334 قیمت پایانی 2,695 ( 1.81% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۸
اشتراک گذاری
🔴🔴#تپکو اولین #فروش_حقیقی در قیمت 2,810 ( -2.8% ) ساعت: 12:13 1 نفر مجموعا 1,641میلیون تومان قدرت خریدار: 1.2 م.سی روز: 1.9 | سرانه حقیقی: 34 م.سی روز: 11,133,269 قیمت پایانی 2,886 ( -0.17% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
اشتراک گذاری
🔴🔴#دارا_یکم سیزدهمین #فروش_حقیقی در قیمت 181,500 ( -2.09% ) ساعت: 14:52 1 نفر مجموعا 1,376میلیون تومان قدرت خریدار: 1.2 م.سی روز: 1.2 | سرانه حقیقی: 47 م.سی روز: 21,124,452 قیمت پایانی 183,030 ( -1.26% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
اشتراک گذاری
🔴🔴#اهرم 69 امین #فروش_حقیقی در قیمت 21,390 ( -3.74% ) ساعت: 14:49 4نفر هر کد میانگین 512 میلیون تومان مجموعا 2,049میلیون تومان قدرت خریدار: 0.8 م.سی روز: 0.8 | سرانه حقیقی: 85 م.سی روز: 38,888,683 قیمت پایانی 21,670 ( -2.48% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
اشتراک گذاری
🔵🔵#اهرم 59 امین #خرید_حقیقی در قیمت 21,460 ( -3.42% ) ساعت: 14:13 1 نفر مجموعا 1,969میلیون تومان قدرت خریدار: 0.8 م.سی روز: 0.8 | سرانه حقیقی: 86 م.سی روز: 38,888,683 قیمت پایانی 21,680 ( -2.43% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
اشتراک گذاری
🔴🔴#اهرم 66 امین #فروش_حقیقی در قیمت 21,360 ( -3.87% ) ساعت: 13:30 1 نفر مجموعا 1,745میلیون تومان قدرت خریدار: 0.8 م.سی روز: 0.8 | سرانه حقیقی: 85 م.سی روز: 38,888,683 قیمت پایانی 21,690 ( -2.39% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
اشتراک گذاری
🔴🔴#پالایش هفتمین #فروش_حقیقی در قیمت 147,180 ( -2.08% ) ساعت: 13:00 2نفر هر کد میانگین 777 میلیون تومان مجموعا 1,554میلیون تومان قدرت خریدار: 1.1 م.سی روز: 1.0 | سرانه حقیقی: 36 م.سی روز: 18,953,233 قیمت پایانی 147,910 ( -1.59% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
اشتراک گذاری
🔴🔴#اهرم 63 امین #فروش_حقیقی در قیمت 21,350 ( -3.92% ) ساعت: 12:40 4نفر هر کد میانگین 542 میلیون تومان مجموعا 2,170میلیون تومان قدرت خریدار: 0.8 م.سی روز: 0.8 | سرانه حقیقی: 87 م.سی روز: 38,888,683 قیمت پایانی 21,700 ( -2.34% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
اشتراک گذاری
🔴🔴#تپکو دومین #فروش_حقیقی در قیمت 2,886 ( 3.0% ) در صف خرید ساعت: 09:34 1 نفر مجموعا 1,396میلیون تومان قدرت خریدار: 1.9 م.سی روز: 2.0 | سرانه حقیقی: 116 م.سی روز: 40,524,022 قیمت پایانی 2,886 ( 3.0% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
اشتراک گذاری
🔴🔴#تپکو اولین #فروش_حقیقی در قیمت 2,886 ( 3.0% ) در صف خرید ساعت: 09:34 1 نفر مجموعا 2,020میلیون تومان قدرت خریدار: 2.2 م.سی روز: 2.0 | سرانه حقیقی: 120 م.سی روز: 40,524,022 قیمت پایانی 2,886 ( 3.0% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
اشتراک گذاری
🔴🔴#کسرام دومین #فروش_حقیقی در قیمت 11,460 ( 4.95% ) در صف خرید ساعت: 09:12 2نفر هر کد میانگین 1,316 میلیون تومان مجموعا 2,633میلیون تومان قدرت خریدار: 1.3 م.سی روز: 1.9 | سرانه حقیقی: 124 م.سی روز: 53,509,880 قیمت پایانی 11,460 ( 4.95% ) @TSE_Detect ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ TseTmc|Chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها