ورود/ثبت‌نام
خانه بورس

خانه بورس

@g_1324750297

تعداد دنبال کننده:2
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۲۷
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
جزو 20 تریدر برتر
15
-2
رتبه بین 7801 تریدر
1.8%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-2.7%)
قدرت تحلیل
2.6
117تعداد پیام
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ #فکمند #کمرجان #غگرجی #رنیک سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹
نوع سیگنال: خرید
14 ساعت پیش
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست چهارشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ #کساوه #کماسه #ثباغ #قشهد سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست سه_شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ #حپترو #سصوفی #ددام #خمحرکه سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ #حپترو #غنوش #واحصا #خکمک سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۷
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست سه_شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ #زقیام #غپآذر #زنجان #پارسیان سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ #کترام #زماهان #تلیسه #ثغرب سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ #کمرجان #زشگزا #غشهد #وآذر سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۰
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ #فمراد #کاذر #غدام #زبینا سهم های بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ #حریل #ثشرق #سبزوا #سهرمز سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ #ثمسکن #غدیس #خاذین #خلنت سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ #خلنت #چخزر #زماهان #ختور سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ #کشرق #غدانه #فخوز #فنورد سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۳
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ #وپترو #شاروم سهم های بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست سه_شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ #وتوکا #چافست #ثبسهاز #تکمبا سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۹
اشتراک گذاری
خانه بورس
خانه بورس
رتبه: 15
2.6
#واچ_لیست دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ #سقاین #خلنت #خمحرکه #خگستر سهم های  بالا رو بررسی کرده و ورود کنید با تصمیم خودتون 🌹🌹🌹 ‏Ⓜ️ کد معرف 👈 DL0258 ——————————— 🆔 @Bashgah_Vam
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها