ورود/ثبت‌نام
سیگنال آلفا کریپتو

سیگنال آلفا کریپتو

@g_1290744106

تعداد دنبال کننده:4
تاریخ عضویت :۱۴۰۰/۵/۳۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
4499
رتبه بین 27417 تریدر
-24.7%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-2.1%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-8%)
قدرت تحلیل
1.6
2560تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

سیگنال آلفا کریپتو
سیگنال آلفا کریپتو
رتبه: 4499
1.6

⚜$NOT/USDT 🛒 محدوده خرید : 0.018 - 0.019 ⚡️تارگت ها : 🎯T1 :   0.0202 🎯T2 :   0.021 🎯T3 :   0.023 🎯T4 :   0.026 🎯T5 :   0.032 🎯T6 :   0.040 🔺️ حدضرر : 0.0165 💵 بالانس پیشنهادی: 3 درصد سرمایه 🔥 @Signal_Alpha 🔥

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۱
نقطه ورود:
‎$۰٫۰۱۹
حد سود:
‎$۰٫۰۲۶
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۱۹۰۱۸
اشتراک گذاری
سیگنال آلفا کریپتو
سیگنال آلفا کریپتو
رتبه: 4499
1.6

⚜$NOT/USDT 🛒 محدوده خرید : 0.021 - 0.022 ⚡️تارگت ها : 🎯T1 :   0.023 🎯T2 :   0.025 🎯T3 :   0.027 🎯T4 :   0.031 🎯T5 :   0.038 🎯T6 :   0.050 🔺️ حدضرر : 0.019 💵 بالانس پیشنهادی: 3 درصد سرمایه 🔥 @Signal_Alpha 🔥

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۸
نقطه ورود:
‎$۰٫۰۲۱
حد سود:
‎$۰٫۰۳۸
حد ضرر
‎$۰٫۰۱۹
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۲۱۸۸۶
اشتراک گذاری
سیگنال آلفا کریپتو
سیگنال آلفا کریپتو
رتبه: 4499
1.6

⚜$SEI/USDT 🛒 محدوده خرید : 0.48 - 0.52 ⚡️تارگت ها : 🎯T1 :   0.55 🎯T2 :   0.61 🎯T3 :   0.67 🎯T4 :   0.75 🎯T5 :   0.86 🎯T6 :   1.10 🔺️ حدضرر : 0.43 💵 بالانس پیشنهادی: 3 درصد سرمایه 🔥 @Signal_Alpha 🔥

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۸
نقطه ورود:
‎$۰٫۵۲
حد سود:
‎$۰٫۷۵
حد ضرر
‎$۰٫۴۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۲۴۱۶
اشتراک گذاری
سیگنال آلفا کریپتو
سیگنال آلفا کریپتو
رتبه: 4499
1.6

⚜#INJ/USDT 🛒 محدوده خرید : 23 - 25.6 ⚡️تارگت ها : 🎯T1 :   28 🎯T2 :   32 🎯T3 :   36 🎯T4 :   40 🎯T5 :   46 🎯T6 :   56 🔺️ حدضرر : 20 💵 بالانس پیشنهادی: 3 درصد سرمایه 🔥 @Signal_Alpha 🔥

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۶
نقطه ورود:
‎$۲۵٫۶
حد سود:
‎$۴۶
حد ضرر
‎$۲۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۶٫۸۲
اشتراک گذاری
سیگنال آلفا کریپتو
سیگنال آلفا کریپتو
رتبه: 4499
1.6

⚜#DYDX/USDT 🛒 محدوده خرید : 1.92 - 2.03 ⚡️تارگت ها : 🎯T1 :   2.13 🎯T2 :   2.26 🎯T3 :   2.43 🎯T4 :   2.64 🎯T5 :   2.94 🎯T6 :   3.40 🔺️ حدضرر : 1.70 💵 بالانس پیشنهادی: 3 درصد سرمایه 🔥 @Signal_Alpha 🔥

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۲
نقطه ورود:
‎$۲٫۰۳
حد سود:
‎$۲٫۹۴
حد ضرر
‎$۱٫۷
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٫۰۳
اشتراک گذاری
سیگنال آلفا کریپتو
سیگنال آلفا کریپتو
رتبه: 4499
1.6

⚜#MANTA/USDT 🛒 محدوده خرید : 1.6 - 1.75 ⚡️تارگت ها : 🎯T1 :   1.88 🎯T2 :   2.13 🎯T3 :   2.31 🎯T4 :   2.48 🎯T5 :   2.70 🎯T6 :   3.20 🔺️ حدضرر : 1.40 💵 بالانس پیشنهادی: 3 درصد سرمایه 🔥 @Signal_Alpha 🔥

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۲
نقطه ورود:
‎$۱٫۷۵
حد سود:
‎$۲٫۷
حد ضرر
‎$۱٫۴
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۸
اشتراک گذاری
سیگنال آلفا کریپتو
سیگنال آلفا کریپتو
رتبه: 4499
1.6

⚜#WLD/USDT 🛒 محدوده خرید : 4.8 - 4.95 ⚡️تارگت ها : 🎯T1 :   5.20 🎯T2 :   5.50 🎯T3 :   6.00 🎯T4 :   6.90 🎯T5 :   8.30 🎯T6 :   10.0 🔺️ حدضرر : 4.25 💵 بالانس پیشنهادی: 3 درصد سرمایه 🔥 @Signal_Alpha 🔥

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۰
نقطه ورود:
‎$۴٫۹۵
حد سود:
‎$۸٫۳
حد ضرر
‎$۴٫۲۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٫۸۴
اشتراک گذاری
سیگنال آلفا کریپتو
سیگنال آلفا کریپتو
رتبه: 4499
1.6

⚜#AVAX/USDT 🛒 محدوده خرید : 35 - 38.6 ⚡️تارگت ها : 🎯T1 :   40.2 🎯T2 :   41.6 🎯T3 :   45.4 🎯T4 :   49.7 🎯T5 :   57.5 🎯T6 :   77.5 🔺️ حدضرر : 30 💵 بالانس پیشنهادی: 3 درصد سرمایه 🔥 @Signal_Alpha 🔥

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۷
نقطه ورود:
‎$۳۸٫۶
حد سود:
‎$۵۷٫۵
حد ضرر
‎$۳۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۶٫۹۱
اشتراک گذاری
سیگنال آلفا کریپتو
سیگنال آلفا کریپتو
رتبه: 4499
1.6

⚜#AAVE/USDT 🛒 محدوده خرید : 96 - 106 ⚡️تارگت ها : 🎯T1 :   109 🎯T2 :   115 🎯T3 :   125 🎯T4 :   141 🎯T5 :   168 🎯T6 :   238 🔺️ حدضرر : 79.2 💵 بالانس پیشنهادی: 3 درصد سرمایه 🔥 @Signal_Alpha 🔥

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۶
نقطه ورود:
‎$۱۰۶
حد سود:
‎$۱۶۸
حد ضرر
‎$۷۹٫۲
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۰۵٫۰۶
اشتراک گذاری
سیگنال آلفا کریپتو
سیگنال آلفا کریپتو
رتبه: 4499
1.6

⚜#XAI/USDT 🛒 محدوده خرید : 0.7 - 0.75 ⚡️تارگت ها : 🎯T1 :   0.81 🎯T2 :   0.87 🎯T3 :   0.95 🎯T4 :   1.09 🎯T5 :   1.30 🎯T6 :   1.60 🔺️ حدضرر : 0.60 💵 بالانس پیشنهادی: 3 درصد سرمایه 🔥 @Signal_Alpha 🔥

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۳
نقطه ورود:
‎$۰٫۷۵
حد سود:
‎$۱٫۰۹
حد ضرر
‎$۰٫۶
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۷۳۴۱۴
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار