ورود/ثبت‌نام
کوتاه مدت

کوتاه مدت

@g_1259089051

تعداد دنبال کننده:10
تاریخ عضویت :۱۳۹۹/۲/۱۵
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
945
121
رتبه بین 8223 تریدر
-10.4%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :7.5%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :2.2%)
قدرت تحلیل
3.8
2219تعداد پیام
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
،کوتاه مدت
ثپردیس چه حجم عالی بانسبت خوب خرید زد امروز هرچی بزارند صف فروش میخرند
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۳۹۰
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
،کوتاه مدت
حقوقی ثعمرا درصف فروش۱۷۴۴تعداد۱میلیون سهم خرید عالی قیمت اکازیون جمعش میکنه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۴۴۰
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
،کوتاه مدت
ثفارس ۳۵۴۰درحال معامله در۲۴۰۰مجدد حدود۴هفته پیش سیگنال خرید دادیم وامروزبالای۴۴درصد درسود برای افرادی که تازه وارد شدن
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۳۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
خرید،کوتاه مدت
حقوقی ثعمرا صف فروش نزنین مفت راخوشگل جمع میکنه بخرید کیف کنید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۴۴۰
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
خرید،کوتاه مدت
ثپردیس سنگین میخرم صف فروش۱۷۲۲
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۵۱۰
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
،کوتاه مدت
ثعمرا قیمت باور نکردنی ۱۷۰۰درحال معامله مفت خری کنید از فروشنده احساسی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۸۵۰
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
خرید،کوتاه مدت
تواین جو عالی داره معامله میشه ثپردیس نهایت استفاده را ببرید وبخرید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۵۱۰
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
خرید،کوتاه مدت
ثپردیس فقط وفقط جو احساسی روانی بازار علت این اردر چینی در منفی کامل حتما بخرید استفاده کنید درمنفی
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۵۱۰
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
،کوتاه مدت
غگل خرید ۲۹۵تا۳۱۰انجام شود سهم جدید کانال معرفی در فروردین ۱۴۰۳
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۱۷۴
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
خرید،کوتاه مدت
غگل خرید ۲۹۵تا۳۱۰انجام شود سهم جدید کانال معرفی در فروردین ۱۴۰۳
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۱
نقطه ورود:
۲٬۹۵۰
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۱۵۵
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
خرید،کوتاه مدت
ثعمرا مفت خری کنید در کانال ۱۹۰۰این سهم باقدرت هدف۳۳۰۰داره
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۱
حد سود:
۳۳٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۰۰۰
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
،کوتاه مدت
ثپردیس وصف خرید سنگین در۱۸۵۱ ونسبت خوب خرید واین نشانه اعتماد شما به ماهست در۱۵۰۰همین هفته معرفی و۲۰درصد بازدهی در۳روز تقدیمتان نگهداری شود
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
،کوتاه مدت
ثعمرا به خاطر شرایط جو بازار مفت فروشی در کانال ۱۹۰۰میکنندبخربزار یه گوشه بالا۳۲۰۰بفروش
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
حد سود:
۳٬۲۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۳۰۰
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
خرید،کوتاه مدت
ثپردیس وقیمت جذاب ۱۵۰۰که اعلام خرید شد بخاطر جو بازار مفت خرید شد وامروز۱۷۳۲صف خرید هدف۳۰۰۰
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۰
حد سود:
۳۰٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۷۳۰
اشتراک گذاری
کوتاه مدت
کوتاه مدت
رتبه: 945
3.8
،کوتاه مدت
ثعمرا به خاطر شرایط جو بازار مفت فروشی در کانال ۱۸۰۰میکنندبخربزار یه گوشه بالا۳۲۰۰بفروش
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها