ورود/ثبت‌نام
Bitcoin & Altcoins Signals

Bitcoin & Altcoins Signals

@g_1043366442

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۰/۵/۳۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
4624
رتبه بین 27376 تریدر
-21.3%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-1.7%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-7%)
قدرت تحلیل
3.1
3611تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

Bitcoin & Altcoins Signals
Bitcoin & Altcoins Signals
رتبه: 4624
3.1

#LONG #EDUUSDT (BYBIT) #ENTRY 1 ~(0.70) سه درصد کل سرمایه #ENTRY 2 ~(0.67) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 3 ~(0.64) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 4 ~(0.61) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 5 ~(0.58) یک درصد کل سرمایه #TARGETS: 0.72 0.73 0.74 0.76 0.78 0.80 0.90 0.95 1 1.1 1 1.2 1.3 #LEVERAGE CROSS #SL: 0.56 #JUNE SIGNAL NO. 10

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۳
حد سود:
‎$۰٫۹۵
حد ضرر
‎$۰٫۵۶
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۷۰۴۳۵
اشتراک گذاری
Bitcoin & Altcoins Signals
Bitcoin & Altcoins Signals
رتبه: 4624
3.1

#SHORT #OPUSDT (BYBIT) #ENTRY 1 ~(2.7) سه درصد کل سرمایه #ENTRY 2 ~(2.8) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 3 ~(2.9) یک درصد کل سرمایه you #ENTRY 4 ~(3.0) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 5 ~(3.1) یک درصد کل سرمایه #TARGETS: 2.65 2.60 2.55 2.50 2.40 2.30 2.20 2.10 2 1.9 1.8 1.7 1.5 #LEVERAGE CROSS #SL: 3.2 #MAY SIGNAL NO. 4

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۱۸
نقطه ورود:
‎$۲٫۷
حد سود:
‎$۲٫۳
حد ضرر
‎$۳٫۲
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٫۷۳
اشتراک گذاری
Bitcoin & Altcoins Signals
Bitcoin & Altcoins Signals
رتبه: 4624
3.1

#LONG #1000FLOKIUSDT (BYBIT) #ENTRY 1 ~(0.17) سه درصد کل سرمایه #ENTRY 2 ~(0.16) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 3 ~(0.15) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 4 ~(0.14) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 5 ~(0.13) یک درصد کل سرمایه #TARGETS: 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.30 #LEVERAGE CROSS #SL: 0.12 #MAY SIGNAL NO. 1

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۴
نقطه ورود:
‎$۰٫۰۰۰۱۷
حد سود:
‎$۰٫۰۰۰۲۱
حد ضرر
‎$۰٫۰۰۰۱۲
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۰۱۷۰۷۴
اشتراک گذاری
Bitcoin & Altcoins Signals
Bitcoin & Altcoins Signals
رتبه: 4624
3.1
خرید،تکنیکال،Bitcoin & Altcoins Signals

#JASMYUSDT #1H #UPDATE

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۵
تایم فریم:
1 ساعت
حد سود:
‎$۰٫۰۲۲
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۲۰۴۸۹
اشتراک گذاری
Bitcoin & Altcoins Signals
Bitcoin & Altcoins Signals
رتبه: 4624
3.1

#LONG #RNDRUSDT (BYBIT) #ENTRY 1 ~(9.0) سه درصد کل سرمایه #ENTRY 2 ~(8.7) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 3 ~(8.3) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 4 ~(8.0) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 5 ~(7.7) یک درصد کل سرمایه #TARGETS: 9.2 9.4 9.7 10 10.4 10.7 11 11.5 12 13 14 16 18 20 23 26 29 #LEVERAGE CROSS #SL: 7.4 #APRIL SIGNAL NO. 43

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۴
نقطه ورود:
‎$۹
حد سود:
‎$۱۳
حد ضرر
‎$۷٫۴
قیمت لحظه انتشار:
‎$۹٫۰۱
اشتراک گذاری
Bitcoin & Altcoins Signals
Bitcoin & Altcoins Signals
رتبه: 4624
3.1

#LONG #ARUSDT (BYBIT) #ENTRY 1 ~(33) سه درصد کل سرمایه #ENTRY 2 ~(31) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 3 ~(29) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 4 ~(27) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 5 ~(25) یک درصد کل سرمایه #TARGETS: 33.5 34 34.5 35 36 38 40 42 45 #LEVERAGE CROSS #SL: 23.4 #APRIL SIGNAL NO. 39

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲
نقطه ورود:
‎$۳۳
حد سود:
‎$۴۰
حد ضرر
‎$۲۳٫۴
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۲٫۹۸
اشتراک گذاری
Bitcoin & Altcoins Signals
Bitcoin & Altcoins Signals
رتبه: 4624
3.1

#LONG #MAGICUSDT (BYBIT) #ENTRY 1 ~(0.86) سه درصد کل سرمایه #ENTRY 2 ~(0.80) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 3 ~(0.75) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 4 ~(0.70) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 5 ~(0.65) یک درصد کل سرمایه #TARGETS: 0.87 0.88 0.9 0.93 0.96 0.99 1.2 1.5 1.8 1.11 1.15 1.19 1.23 1.28 1.35 #LEVERAGE CROSS #SL: 0.59 #MAGIC SIGNAL NO. 38

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲
نقطه ورود:
‎$۰٫۸۶
حد سود:
‎$۱٫۱۹
حد ضرر
‎$۰٫۵۹
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۷۶۰۸
اشتراک گذاری
Bitcoin & Altcoins Signals
Bitcoin & Altcoins Signals
رتبه: 4624
3.1

#LONG #SUIUSDT (BYBIT) #ENTRY 1 ~(1.40) سه درصد کل سرمایه #ENTRY 2 ~(1.35) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 3 ~(1.30) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 4 ~(1.25) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 5 ~(1.20) یک درصد کل سرمایه #TARGETS: 1.42 1.44 1.47 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2 2.1 2.2 2.40 2.50 2.70 2.80 2.90 #LEVERAGE CROSS #SL: 1.16 #APRIL SIGNAL NO. 37

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱
نقطه ورود:
‎$۱٫۴
حد سود:
‎$۲
حد ضرر
‎$۱٫۱۶
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۳۹
اشتراک گذاری
Bitcoin & Altcoins Signals
Bitcoin & Altcoins Signals
رتبه: 4624
3.1

#LONG #BLURUSDT (BYBIT) #ENTRY 1 ~(0.39) سه درصد کل سرمایه #ENTRY 2 ~(0.37) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 3 ~(0.35) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 4 ~(0.33) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 5 ~(0.31) یک درصد کل سرمایه #TARGETS: 0.41 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 #LEVERAGE CROSS #SL: 0.29 #APRIL SIGNAL NO. 35

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱
نقطه ورود:
‎$۰٫۳۹
حد سود:
‎$۰٫۶
حد ضرر
‎$۰٫۲۹
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۳۹۹۶۳
اشتراک گذاری
Bitcoin & Altcoins Signals
Bitcoin & Altcoins Signals
رتبه: 4624
3.1

#LONG #1000FLOKIUSDT (BYBIT) #ENTRY 1 ~(0.14) سه درصد کل سرمایه #ENTRY 2 ~(0.13) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 3 ~(0.12) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 4 ~(0.11) یک درصد کل سرمایه #ENTRY 5 ~(0.10) یک درصد کل سرمایه #TARGETS: 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.30 #LEVERAGE CROSS #SL: 0.09 #APRIL SIGNAL NO. 534

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱
نقطه ورود:
‎$۰٫۰۰۰۱۴
حد سود:
‎$۰٫۰۰۰۲۱
حد ضرر
‎$۰٫۰۰۰۰۹
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۰۱۴۲۷۲
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار