آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:45K
Findow | پنجره‌ای به بازارهای مالی

بند ۳ ماده ۴۶ به وضوح این موضوع را گفته است

واقعا چرا کسی با استناد به این قانون با چنین ناشرانی برخورد نمی کند؟

#کترام #فباهنر

نمونه های قبلی بودند که از طریق مدیران شرکت تخلف به این واضحی انجام شد و با وجود چنین قانونی ولی هیچ برخوردی صورت نگرفت و الان #غمارگ نمونه ای جدید که طبیعتا سهامدار انتظار دارد حداقل اینبار با چنین ناشرانی برخورد شود

نمایش بیشتر