ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی یادداشت های بورسی امین (امین بیگانی) درباره سهام شغدیر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۹

https://sahmeto.com/messages/90610
✳️👆👆 همین سه سهم پتروشیمی که دیروز گفته شد(#شغدیر ، #زاگرس ، #پارس) به تعادل رسیدند به خاطر بنیاد و سود سازیشون امروز ناجی گروه پتروشیمی شدند و به صف خرید رسیدند و بقیه گروه را هم برگردوندند و به مرور گروه فلزات و بانک هم برگشتند بازار اینگونه بدون جو سازی و تنها به خاطر زیر ارزش ذاتی رفتن سهم ها خود به خود به آرامش و تعادل می رسد بازارهای مالی #قرن هاست که بر اساس عرضه و تقاضا و ارزش معامله شده اند و در کوتاه مدت بالاتر از ارزش ذاتی و زیر ارزش ذاتی رفته اند ، اما در میان مدت و بلند مدت بدون شک به سمت ارزش واقعی خود خواهند رفت ... به مرور این سبزی از گروه های مختلف به گروه های دیگر سرایت میکنه و بازار از این مرحله سخت هم عبور میکنه 19.06.99 @aminbourse
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۶/۱۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها