ورود/ثبت‌نام

تحلیل پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت درباره سهام وسصفا در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۵

https://sahmeto.com/messages/317133
🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #خودرو با حجم ۱ میلیارد سهم #خبهمن با حجم ۳۸۲ میلیون سهم #وتجارت با حجم ۲۲۵ میلیون سهم #ولیز با حجم ۲۱۹ میلیون سهم #خساپا با حجم ۱۷۵ میلیون سهم 🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۲۲۸ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۶۴ میلیون سهم #وگردش با حجم ۶۱ میلیون سهم #وسخراج با حجم ۵۵ میلیون سهم #وسخراش با حجم ۱۳ میلیون سهم @hooshe_sefiid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۸/۱۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها