ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام وزمین در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵

https://sahmeto.com/messages/1779736
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 391
2.2
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (55) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خلنت (7.5M) #وارس (6.4M) #چنوپا (3.3M) #غنوش (7.8M) #دهدشت (4.9M) #آردینه (1M) #حشکوه (28.8M) #کازرو (5M) #ممسنی (4.3M) #وثخوز (0.9M) #وایرا (14.3M) #فکمند (1.6M) #گشان (2.1M) #زقیام (11.6M) #ثتوسا (690.1K) #سشرق (1.6M) #پلاست (2.2M) #نبروج (1.6M) #ولتجار (3.1M) #میهن (2.8M) #شلیا (2.5M) #آبین (3.8M) #ثزاگرس (136.2K) #ولانا (282.1K) #معیار  (3.6M) #حپترو (397.1K) #تفیرو (163.8K) #کابگن (811.8K) #وزمین (3.1M) #شزنگ (113.6K) #غگرجی (1.7M) #کهرام (284.9K) #ناما (529.2K) #شکف (359.7K) #ولیز (3.7M) #خبازرس (126.7K) #زماهان (185.5K) #ولراز (0.9M) #وآتوس (2.2M) #ختور (1.4M) #معیارح (1.2M) #سکرد (289.5K) #خعمرا (780.8K) #غیوان (260K) #حبندر (75.7K) #کورز (478.8K) #وتوسکاح (345.7K) #وفردا (1.2M) #سیتا (78.2K) #سمتاز (33.1K) #چافست (55.2K) #جهرم (464.5K) #بایکا (10.6K) #سخزر (557) #نشار (300K)         📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۵۰۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها