ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🌕 بورس برترین سهام🌕 درباره سهام خلنت در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵

https://sahmeto.com/messages/1779607
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 962
3.3
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۳:۵۱ ۱۵ / ۱ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #آردینه #امینح #پرسپولیس #وبازار #ومدیر #بیوتیک #پتروما #استقلال #وارس #بپیوند 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #سیمانو #شساختح #زرفام #طلا #عیار #فزر #آلتون #کهربا #ناب #چکاپا 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #خساپا #خودرو #اهرم #خگستر #شستا #وبملت #رمپنا #شتران #جهش #شپدیس 🔸 قوی ترین صف های خرید: #خلنت #غنوش #وارس #دهدشت #کازرو #ممسنی #آردینه #سیمانو #وایرا #فکمند 🔹 قوی ترین صف های فروش: #فنرژی #کارام #تمحرکه #وثنو #ثعتما #ولرازح #سپرمی #ثاژن #لپیام #وحافظ 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #اتوآگاه #ناب #زرفام #آلتون #توان #پتروآگاه #خودران #موج #وآتوس 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #ملت #چافست #قشکر #سخزر #غگلپا #فماک 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #فخاس #پارس #سشمال #سیتا #ملت #حپترو #ساربیل #سپاها #قصفها #سخوز
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۴۴۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها