ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری برای آینده بهتر درباره سهام شپاس در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵

https://sahmeto.com/messages/1779406
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 74
2.6
،بنیادی،سرمایه گذاری برای آینده بهتر
تولید و فروش فوق العاده #شپاس در اسفند ماه 🔹در دوازدهمین ماه سال مالی، نفت پاسارگاد توانسته است فروشی برابر با 1,597 میلیارد تومان داشته باشد. متوسط مبلغ فروش هر ماه سال 1401 ، 1,100 میلیارد تومان بوده است. 🔹 در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت 120.7 هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال 1401 ، 109 هزارتن بوده است. 🔹 شپاس در این ماه تولید 106.9 هزارتن محصول را گزارش کرده است.متوسط تولید هر ماه سال 1401، 109 هزارتن بوده است. 🔹نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برای کلیه محصولات 132,330 ریال در هر کیلو است. متوسط نرخ فروش سال 1401، 104,000 ریال در هر کیلو بوده است.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۰٬۱۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها