ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام شصفها در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵

https://sahmeto.com/messages/1777807
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 260
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (44) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خلنت (8.6M) #حشکوه (51.4M) #غنوش (11M) #چنوپا (4.1M) #دهدشت (6.8M) #کازرو (6.7M) #ممسنی (6.6M) #وارس (4.2M) #وایرا (17.2M) #وثخوز (1M) #فکمند (1.7M) #زماهان (1.8M) #گشان (2.2M) #سپیدار (468.9K) #واعتبار (13.2M) #ثتوسا (725.7K) #پلاست (3.6M) #آبین (6.1M) #نبروج (1.6M) #وآتوس (8.8M) #میهن (2.8M) #معیار  (3.9M) #تفیرو (176.2K) #کابگن (822.9K) #وزمین (3.1M) #وفردا (8.9M) #ولانا (237K) #کهرام (311.8K) #شکف (430.3K) #شزنگ (93.4K) #ولیز (4.9M) #خبازرس (205.9K) #سمتاز (195K) #شصفها (35K) #ولراز (0.9M) #خعمرا (0.9M) #معیارح (1.1M) #غیوان (260K) #شلیا (170K) #کورز (479.7K) #سیستم (2.5K) #بایکا (43.3K) #حپترو (15.6K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵  ۱۱:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۸۲٬۳۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها