آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K

#فیلتر_پول_هوشمند

#سهام_رانتی

✅فیلتر هوشمند نماد هایی که ۱۰۰% ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی دارند یا در کف روند صعودی خود هستند:

#کپشیر

#شپاکسا

#ولغدر

#حاریا

#ملت

#حتاید

#وآذر

#خفنر

#خنصیر

#ثنام

#دیران

#دروز

#وشهر

#فروس

#پاسا

#دبالک

#ثاباد

#تابا

#قجام

#پرداخت

#دانا

#فالوم

@nabzboursiran

نمایش بیشتر