آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#سشرق در آستانه صف خرید روقیمت ۷۴۳ تومن معامله میشه این سهم اول راهشه و تا ۲۴۰۰ تومن داریمش در سیو سود مختارید

۹۹/۱۰/۲

@burseplus