آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K

حالا مهم این فیلتر این که نگاه کنید ۱۰۰% ورود پول هوشمند داشتند ببینید چقدر دقیق سیگنال خرید صادر کرد منتظر سیگنال های قوی دیگر این فیلتر باشید

#فپنتا

#غفارس

#لوتوس

#غدام

#پرداخت

#ختراک

#قچار

#وثخوز

#فالوم

#کپشیر

#تابا

#دانا

#ثاباد

#شپارس

@nabzboursiran

نمایش بیشتر