آموزش
دنبال کننده:117.2K

#کویر در آستانه ی بازگشایی با صف خرید 44 میلیونی در محدوده 19980 ریال مواجه شد

#نبض_بازار

@bourse24ir