آموزش
دنبال کننده:117.2K

معاملات روان #وغدیر در 2.5 مثبت /از حدود 36 میلیون برگه داد و ستد شده نماد تا به این لحظه 74 درصد سهم خرید سهامداران حقیقی نماد بوده است

#نبض_بازار

@bourse24ir