ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام وهنر در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳

https://sahmeto.com/messages/1415221
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (76) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فرود (65.6M) #خودکفا (28.4M) #ثشاهد (17.6M) #کیسون (74.9M) #تاپیکو (8.6M) #پلاست (9.7M) #فافق (28.8M) #کرومیت (12.1M) #دروز (9.9M) #پیزد (31.5M) #سباقر (6.2M) #شفارس (40.8M) #واحیا (7.7M) #سرچشمه (10.7M) #وملی (275.1K) #حکشتی (4.4M) #مبین (5.9M) #وثخوز (857.8K) #کسرام (3.1M) #لازما (483.9K) #کرازی (13.8M) #خبنیان (5.2M) #قصفها (155.9K) #پکرمان (721.9K) #سخواف (6.7M) #وایران (3.8M) #کورز (3M) #فجهانح (10.1M) #تکشا (425.4K) #شپاکسا (7.2M) #ثعمرا (1.1M) #خلیبل (5.7M) #رتکو (636.3K) #تفیرو (300.9K) #وملت (4M) #وصندوق (742.6K) #حآسا (1.3M) #کابگن (1.2M) #سمایه (2.3M) #ولملت (1.1M) #رافزا (742.2K) #آ س پ (603.8K) #کفرا (891.2K) #خپارس (7.2M) #مادیرا (1.9M) #کهرام (254.6K) #دتهران‌ (3.6M) #ورازی (5.2M) #ممسنی (546.9K) #ولانا (254.5K) #نبروج (702.5K) #گشان (140.9K) #قیستو (616K) #وهنر (671.2K) #فوکا (415.9K) #تکمبا (469.4K) #لپیام (72.9K) #وبرق (51.5K) #شپلی (2.1M) #وحکمت (1.1M) #وحافظح (219.4K) #مرقام (194.9K) #ثالوند (152.3K) #زماهان (160.3K) #آبین (563.4K) #غیوان (151.3K) #نیرو (80.6K) #کمرجان (266.1K) #وسرمدح (3.3M) #تابا (15.6K) #ودانا (112.5K) #وسرمد (560.9K) #لبوتان (25.6K) #کپرور (4.3K) #میدکو (21.7K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها