ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال هرمس سهم درباره سهام شستان در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲

https://sahmeto.com/messages/1411505
کانال هرمس سهم
کانال هرمس سهم
رتبه: 615
1.7
بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ارقام به میلیارد تومان 1. #ونوین 👈 19- (آخرین معامله +0.17 %) 2. #خساپا 👈 17- (آخرین معامله +1.56 %) 3. #کرمان 👈 16- (صف خرید +6.94 %) 4. #سفار 👈 15- (آخرین معامله +2.69 %) 5. #گلدیرا 👈 13- (آخرین معامله +2.29 %) 6. #وبملت 👈 11- (آخرین معامله +1.11 %) 7. #وغدیر 👈 11- (آخرین معامله +4.56 %) 8. #ثفارس 👈 9- (آخرین معامله 1.88- %) 9. #وشهر 👈 9- (آخرین معامله 1.15- %) 10. #کالا 👈 8- (آخرین معامله +2.81 %) 11. #تکیمیا 👈 7- (آخرین معامله +0.05 %) 12. #شستان 👈 6- (صف فروش 2.93- %) 13. #زفجر 👈 6- (آخرین معامله +2.18 %) 14. #خزامیا 👈 5- (آخرین معامله +1.5 %) 15. #حفاری 👈 5- (آخرین معامله +0.44 %) 16. #کماسه 👈 5- (آخرین معامله 2.26- %) 17. #همراه 👈 5- (صف خرید +4.98 %) 18. #وآیند 👈 4- (صف فروش 1.95- %) 19. #سفارس 👈 4- (آخرین معامله +1.89 %) @HermesSahm_canal
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها