ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس طارم درباره سهام شسپا در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

https://sahmeto.com/messages/1401166
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 93
2.5
نمادهایی که به لحاظ بنیادی مورد تایید استاد بزرگوار آقای حسینی عزیز هستند با درود خدمت دوستان و شهرام جان ضمن تشکر از اقا شهرام عزیز به عرض دوستان می رسانم تعدادی از نمادهای مستعد صنایع مختلف را خدمت دوستان ارسال میکنم و از همه عزیزان تقاضا دارم ظرف یکساعت از همین الان نسبت به اعلام امادگی خود جهت تکمیل جداول و انتخاب گروه مربوطه در همین جا اطلاع رسانی کنند و برای یکبار برای همیشه نمادهای مستعد را استخراج کنیم. ضمنا تکمیل جداول نهایت یک ساعت برای افراد کمتر خبره و حداکثر نیم ساعت برای افراد مسلط طول میکشد.. جدول را هم ارسال میکنم و عینا انرا از روی کدال تکمیل کنید. برخی از گروه ها تعداد نماد مستعد یا نداشته و یا کم دارند و به همین جهت برخی گروه های منتخب تجمیع دو یا سه صنعت هستند. سپاس 1.گروه شیمیایی: شگویا، شبصیر، شپدیس، شیراز، بوعلی، نوری، شپدیس، شیراز، شکربن، شدوص 2.گروه اول فلزات اساسی الف: فولاد، کاوه، هرمز، ارفع، فسبزوار، ارفع، فجر، فرود، فخاس 3. گروه دوم فلزات اساسی ب: فملی، فخوز، فسازان، فباهنر، فاسمین، فروس، فسوژ، فسپا 4.گروه سیمانی: سآبیک، سغرب، سصوفی، ساروم، اردستان، سهرمز، سپاها، ساربیل، سشرق 5. گروه روانکارو کانی غیرفلزی: شسپا، شبهرن، شرانل، شپاس/ کپشیر، کقزوی، کهمدا 6.گروه لاستیک و پلاستیک: پکرمان، پتایر، پکویر، پسهند، پلاست، پاسا 7.گروه زراعت و دامپروری: زقیام، زبینا، زشگزا، زفجر، سیمرغ سپید، زفکا 8. گروه معدنی: کچاد، کزغال، کطبس، کپرور، فزر، فرآور، کگهر 9. گروه خودرویی و قطعات: خدیزل، خاور، خزامیا،خزر، خشرق، خپویش، خکار، ختراک، خفنر، خموتور 10. گروه غذایی و قندی: غدیس، غبشهر، غشهد / قزوین، قهکمت، قمرو، قلرست 11. گروه کاشی / حمل و نقل: کحافظ، کپارس، کلوند، کساوه/ حپارسا، حتاید، حخزر، حسینا یا حق
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها