ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس پول (یوسفی) درباره سهام داراب در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

https://sahmeto.com/messages/1399043
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 681
2.0
#فیلتر_چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #وبصادر #فولاد #ذوب #کترام #ثشاهد #رمپنا #وبشهر #فزر #شپنا #ثاخت 🟠 بیشترین خروج پول حقیقی: #کقزوی #وسالت #خساپا #فخوز #کرمان #شستا #وسپهر #وغدیر #آسیا #وشهر 🟠 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #فلوله #کمرجان #سآبیک #وبصادر #کیمیاتک #وکبهمن #شفارس #سیتا #وبانک #پلاسک 🟠 کراس با RSI 50: #خزامیا #کرازی #وتوشه #تایرا #کزغال #وتوکا #بنو #تجلی #بسویچ #ستران 🟠 الگوی کندلی پوشا: #وایرا #شرنگی #سفارس #پخش #داراب #چافست #ثنور #آبادا #کمینا #زماهان 🟠 کندل چکش: #وتوکا #لسرما #سیتا #کاما #افرا #سآبیک @bourse_poll
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها