ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام غمارگ در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

https://sahmeto.com/messages/1398239
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (44) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (94.4M) #سیتا (24.3M) #حکشتی (35.2M) #وپارس (210.5M) #ثاخت (67.1M) #پلاست (18M) #فلوله (70.4M) #کرمان (116.3M) #پلاسک (12.6M) #وبشهر (10.6M) #وحافظح (25.5M) #خلیبل (21.2M) #بکاب (5.4M) #وحافظ (12.1M) #شفارس (26M) #کمرجان (6.8M) #ثشرق (1.6M) #سباقر (2M) #وثخوز (645.6K) #کساپا (878.9K) #وفتخار (10.2M) #وسنا (1.2M) #کابگن (2.2M) #وارس (30.9K) #تفیرو (242.8K) #وملت (4.5M) #شزنگ (186.6K) #ثزاگرس (169.5K) #ولانا (254.1K) #گکیش (873.4K) #نبروج (824.9K) #فکمند (183.7K) #کصدف (216.9K) #ثنام (3M) #غیوان (249.6K) #فبیرا (591.1K) #شپلی (2.1M) #بخاور (737.6K) #فجهانح (1.6M) #غمارگ (482.3K) #دتهران‌ (706.6K) #غگز (94.1K) #جوین (51.2K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸  ۱۰:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها