ورود/ثبت‌نام

تحلیل _فقط پیشنهاد خرید_ درباره سهام لکما : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۹/۷)

https://sahmeto.com/messages/1393231
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 150
2.1
نمادهای زیر صرفا برای نوسان اول وقت زیر نظر #ساذری #سقاین #کورز #لکما #واحصا مسئولیت ترید خود را بپذیرید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها