ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💎 رضا(حاجیان)بورس 💎 درباره سهام فولای در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵

https://sahmeto.com/messages/1386467
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 380
2.1
💎نمادهای ایجاد گارد صعودی در تاریخ 5 آذر غدیس ثشرق ولپارس غفارس خشرق ختور خفنر خمحور خموتور لابسا چافست چکاوه فولای @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها