ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال هرمس سهم درباره سهام وبصادر در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴

https://sahmeto.com/messages/1382373
کانال هرمس سهم
کانال هرمس سهم
رتبه: 673
1.8
بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ارقام به میلیارد تومان 1. #وبملت 👈 12- (آخرین معامله 0.31- %) 2. #فملی 👈 12- (آخرین معامله 0.28- %) 3. #نوری 👈 10- (آخرین معامله +1.92 %) 4. #خودرو 👈 9- (آخرین معامله 1- %) 5. #شستا 👈 8- (آخرین معامله 0.59- %) 6. #شپنا 👈 8- (آخرین معامله 0.6- %) 7. #وشهر 👈 8- (قیمت صفر تابلو) 8. #خساپا 👈 7- (آخرین معامله +0.36 %) 9. #خگستر 👈 7- (آخرین معامله 1.17- %) 10. #ذوب 👈 7- (آخرین معامله 1.77- %) 11. #وتجارت 👈 6- (آخرین معامله 0.78- %) 12. #ثغرب 👈 5- (آخرین معامله 5.56- %) 13. #جوین 👈 5- (صف فروش 2.94- %) 14. #ونوین 👈 5- (آخرین معامله 1.21- %) 15. #وحافظح 👈 5- (صف خرید +2.98 %) 16. #خریخت 👈 4- (آخرین معامله 0.34- %) 17. #فارس 👈 4- (آخرین معامله +0.28 %) 18. #وبصادر 👈 4- (آخرین معامله 0.79- %) 19. #حفاری 👈 4- (آخرین معامله 0.15- %) @HermesSahm_canal
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها