ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال هرمس سهم درباره سهام بپاس در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲

https://sahmeto.com/messages/1377641
کانال هرمس سهم
کانال هرمس سهم
رتبه: 615
1.6
بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ارقام به میلیارد تومان 1. #وسالت 👈 19- (قیمت صفر تابلو) 2. #خساپا 👈 13- (آخرین معامله +1.31 %) 3. #شپنا 👈 10- (آخرین معامله +1.21 %) 4. #تاصیکو 👈 7- (آخرین معامله 0.12- %) 5. #فملی 👈 7- (آخرین معامله +0.43 %) 6. #خگستر 👈 7- (آخرین معامله 0.04- %) 7. #وکغدیر 👈 6- (قیمت صفر تابلو) 8. #شستا 👈 5- (قیمت صفر تابلو) 9. #نوری 👈 5- (آخرین معامله +1.85 %) 10. #حفاری 👈 5- (آخرین معامله 0.6- %) 11. #شتران 👈 5- (آخرین معامله 0.38- %) 12. #وتجارت 👈 5- (آخرین معامله 0.04- %) 13. #خودرو 👈 5- (آخرین معامله 0.53- %) 14. #معیار  👈 5- (صف فروش 2.94- %) 15. #بپاس 👈 5- (آخرین معامله +0.49 %) 16. #معیار 👈 5- (صف فروش 2.94- %) 17. #تکیمیا 👈 5- (آخرین معامله +0.1 %) 18. #سبزوا 👈 4- (صف خرید +6.99 %) 19. #وسینا 👈 4- (قیمت صفر تابلو) @HermesSahm_canal
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها