ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💎 رضا(حاجیان)بورس 💎 درباره سهام خوساز در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1373297
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 380
2.1
💎نمادهای دارای ورود پول هوشمند در تاریخ 30 آبان ثغرب خوساز ولپارس کایزد چکاپا زمگسا دسبحا خبنیان غبشهر @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها