ورود/ثبت‌نام

تحلیل سرمایه گذاری برای آینده بهتر درباره سهام وسرمد در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1373241
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 663
2.0
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تاپکیش 2 - #ولقمان 3 - #شساخت 4 - #ومعلم 5 - #بالاس 6 - #آینده 7 - #اتکام 8 - #سخواف 9 - #سلار 10 - #امین 11 - #کطبس 12 - #حپترو 13 - #میدکو 14 - #وتوس 15 - #فولاژ 16 - #فایرا 17 - #ساراب 18 - #دسینا 19 - #کقزوی 20 - #پی_پاد ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تابا 2 - #تاپکیش 3 - #فجهان 4 - #وآفر 5 - #وسرمد ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #گشان 2 - #واعتبار 3 - #وصندوق
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها