ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال هرمس سهم درباره سهام زنجان در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۹

https://sahmeto.com/messages/1367661
کانال هرمس سهم
کانال هرمس سهم
رتبه: 615
1.7
بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ارقام به میلیارد تومان 1. #خساپا 👈 29- (آخرین معامله 1.18- %) 2. #شستا 👈 20- (آخرین معامله +0.17 %) 3. #وارس 👈 20- (آخرین معامله +0.96 %) 4. #شپنا 👈 16- (آخرین معامله 0.36- %) 5. #وبملت 👈 15- (آخرین معامله 0.33- %) 6. #حفارس 👈 14- (آخرین معامله 4.43- %) 7. #فملی 👈 11- (آخرین معامله 0.43- %) 8. #وتجارت 👈 10- (آخرین معامله 0.41- %) 9. #خودرو 👈 10- (آخرین معامله 2.04- %) 10. #وسالت 👈 10- (آخرین معامله +0.07 %) 11. #فولاد 👈 9- (آخرین معامله 1.3- %) 12. #ذوب 👈 8- (آخرین معامله 2.95- %) 13. #حکشتی 👈 7- (آخرین معامله 3.87- %) 14. #بپاس 👈 7- (آخرین معامله +0.24 %) 15. #خگستر 👈 6- (آخرین معامله 2.91- %) 16. #شتران 👈 6- (آخرین معامله 0.26- %) 17. #تکیمیا 👈 6- (صف فروش 2.97- %) 18. #خزامیا 👈 5- (آخرین معامله 3.91- %) 19. #زنجان 👈 5- (آخرین معامله 1.69- %) @HermesSahm_canal
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها