ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام سبهان در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۹

https://sahmeto.com/messages/1367558
#فیلتر_دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #واتی #فزر #خبنیان #کی_بی_سی #وساخت #کترام #اتکام #شکام #بکابل #ثفارس 🟠 بیشترین خروج پول حقیقی: #خساپا #وارس #شستا #شپنا #وبملت #حفارس #فملی #خودرو #وسالت #وتجارت 🟠 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #گشان #زفجر #لطیف #ولپارس #قشرین #وکبهمن #وکغدیر #پی_پاد #وامیر #اتکاسا 🟠 کراس با RSI 50: #دتماد #خپویش #سهگمت #خکاوه #سبهان #سجام #گشان #شپلی #غگلستا #شساخت 🟠 الگوی کندلی پوشا: #تکنو #کساپا #خرینگ #کاذر #ثجنوب #ولپارس #واعتبار #حپترو #پدرخش #غبهنوش 🟠 کندل چکش: #ثامان #خکاوه #کی_بی_سی #آ_س_پ
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها