ورود/ثبت‌نام

تحلیل کدال۳۶۰ درباره سهام وسلرستا در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۹

https://sahmeto.com/messages/1365869
،کدال۳۶۰
#وسلرستا معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استان لرستان - نماد: وسلرستا(ولر) 1402-08-29 07:44:54 (1108957) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها