ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام زنجان در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷

https://sahmeto.com/messages/1358206
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (60) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کرومیت (137.1M) #ثفارس (4.1M) #پتایر (90M) #شستان (4.6M) #تپکو (61.5M) #غاذر (8.2M) #پلاست (9.1M) #ولغدر (20.7M) #زدشت (3.1M) #وکادو (10.6M) #ثپردیس (2.3M) #کسرام (9.8M) #وثنو (17.5M) #گشان (2.3M) #پکرمان (1.8M) #سنیر (835.7K) #وحافظح (18.1M) #زنگان (498.3K) #غدام (762.6K) #کباده (2.2M) #ددام (2.3M) #وسین (14.7M) #ثنور (6.1M) #کایزد (2.5M) #وثخوز (497.3K) #شمواد (135.3K) #تفیرو (344.4K) #وفتخار (10.4M) #دهدشت (1.4M) #ثزاگرس (373.5K) #کارام (3.4M) #ثعتما (780K) #گکیشح (2.3M) #فلات (897.3K) #پارتا (3.4M) #وجامی (7M) #وحافظ (3.3M) #قشرین (1M) #سباقر (642.8K) #کقزوی (250.1K) #فالوم (452.4K) #پکویر (479.2K) #تکنار (75.5K) #گکیش (628.4K) #شرنگی (298.9K) #وهنر (1M) #شجم (597.5K) #واحصا (215.3K) #سدور (288.5K) #غیوان (142K) #شصفها (8.1K) #ساربیل (14.8K) #فکمند (34.3K) #دتهران‌ (1.1M) #بگیلان (109.9K) #سمایه (253.1K) #زنجان (169.3K) #بایکا (31.9K) #دحاوی (56.6K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها