ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام تکنار در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷

https://sahmeto.com/messages/1357068
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (42) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کرومیت (160M) #پتایر (105.7M) #ثفارس (3.5M) #تپکو (65.3M) #پلاست (9.3M) #کسرام (11.6M) #وکادو (6.3M) #وثنو (16.3M) #وحافظح (20.1M) #کباده (2.4M) #گشان (1.4M) #غدام (736.3K) #ثنور (6.7M) #وثخوز (652.7K) #وسین (15.3M) #ثزاگرس (536.7K) #گکیشح (3.3M) #قشرین (2.6M) #وفتخار (12.1M) #فلات (1.1M) #دهدشت (1.5M) #تفیرو (348.8K) #وجامی (10.8M) #زنگان (271K) #کارام (3.2M) #ثعتما (712.4K) #لکما (11.2M) #سنیر (210.9K) #سباقر (701.3K) #سمایه (2.1M) #سیلام (1.7K) #گکیش (1M) #تکنار (78.3K) #دحاوی (461.6K) #واحصا (185.9K) #بایکا (153.5K) #غیوان (142K) #دتهران‌ (1.1M) #فالوم (51.4K) #پارتا (69.3K) #شسم (4) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷  ۱۰:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها