ورود/ثبت‌نام

تحلیل ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ درباره سهام ولیز در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۴

https://sahmeto.com/messages/1354532
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 672
2.0
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۲۴ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #پارس (دوجی و چکش معکوس) 2 - #وگردش (دوجی و چکش معکوس و دوجی قطره باران) 3 - #بمیلا (اینگالف صعودی) 4 - #بالاس (دوجی و چکش معکوس) 5 - #رتاپ (دوجی) 6 - #ولانا (اینگالف صعودی) 7 - #بمولد (اینگالف صعودی) 8 - #پتروآگاه (هارامی صعودی و دوجی) 9 - #خراسان (الگوی پییرسینگ) 10 - #ثامان (دوجی) 11 - #دکوثر (هارامی صعودی) 12 - #فباهنر (دوجی و دوجی قطره باران) 13 - #سشرق (اینگالف صعودی) 14 - #سخزر (هارامی صعودی) 15 - #زمگسا (اینگالف صعودی) 16 - #سنیر (اینگالف صعودی) 17 - #حتاید (الگوی پییرسینگ) 18 - #کازرو (دوجی و چکش معکوس) 19 - #البرز (چکش) 20 - #بفجر (اینگالف صعودی) 21 - #خمهر (چکش) 22 - #وصنا (دوجی) 23 - #ولیز (اینگالف صعودی) 24 - #قاروم (الگوی پییرسینگ)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها