ورود/ثبت‌نام

تحلیل سرمایه گذاران درباره سهام لخانه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۲

https://sahmeto.com/messages/1344691
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #تپولا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #فن_آوا 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثرود، #کیسون، #ثغرب، #ثعمرا، #ثجنوب، #ثزاگرس، #ثاژن 💢 فعالیتهای کمکی: #تکاردان 💢بیمه: #بنو، #وتعاون، #وحکمت، #کاریز 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: #توریل، #حگهر 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولتجار، #ولپارس، #ولغدر 💢 بانک ها: #وشهر 💢 سرمایه گذاریها: #مهیار، #وثنو، #وهامون، #وبوعلی، #ولقمان 💢 هتل: #گدنا، #گکوثر 💢محصولات کانی غیرفلزی: #کگاز، #کمینا، #کایزد 💢 سیمان: #سلارد، #سکرد، #سباقر 💢 کاشی: #کترانم، #کپارس، #کارام 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #شپارس، #قرن، #شاملا، #شگامرون 💢 محصولات دارویی: #دیران، #دتولید، #داوه، #دکیمی، #هجرت، #ددانا، #دحاوی 💢محصولات غذایی: #غکورش، #غالبر، #غشهد، #تبرک، #غشاذر، #غمهرا 💢عرضه برق و گاز: 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قندوشکر: #قشکر، #قنیشا، #قنقش 💢 خودرو: #خدیزل، #خمحور 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لکما 💢 ماشین آلات برقی: #بالبر، #بتک 💢ماشین آلات: #تپکو، #لخانه 💢ساخت محصولات فلزی: 💢فلزات اساسی: #فالوم، #فماک 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #ونفت 💢 لاستیک: #پشاهن 💢 منسوجات: #نطرین 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکارن 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #اپال، #تکنار، #وامیر، #تجلی 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #زفجر، #زشریف، #زبینا ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها