آموزش
دنبال کننده:117.2K

✅ تزریق ٧٣٣ میلیارد تومان نقدینگی توسط حقیقی ها به بورس پس از ۵ روز پیاپی خروج پول خرد

رشد ٢۶ هزار واحدی شاخص

بهبود ارزش معاملات خرد و تثبیت در بالاتر از ٧ هزار میلیارد تومان برای دومین روز معاملاتی پیاپی

افزایش سهم حقیقی ها از کل خریدهای بازار به ٩٢ درصد

صدرنشین ارزش معاملات : «#ثشاهد، #وسپهر، #ومعادن، #وشهر، #لپارس، #وساپا، #ونیرو، #فارس، #خودرو و #وپویا»

پرحجم ترین سهم ها : «#خودرو، #ونیرو، #وشهر، #وسپهر، #ومعادن، #وساپا، #ثشاهد، #وبصادر، #ثبهساز و #وبملت»

🔗 ادامه مطلب ...

@bourse24ir

نمایش بیشتر