ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام کابگن در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳

https://sahmeto.com/messages/1282413
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (23) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #تفیرو (2M) #لازما (1.6M) #سفار (304K) #وایرا (15.1M) #ولراز (1.1M) #سبهان (649.4K) #سدور (5.4M) #سخاش (678.5K) #بالبر (2M) #ثتوسا (1.2M) #ثرود (2.2M) #کابگن (2M) #سدشت (265.8K) #پلاست (1.3M) #خعمرا (2.7M) #نبروج (1.2M) #لپیام (159.1K) #دتهران‌ (2.9M) #نیان (724) #واحصا (48K) #غیوان (155.7K) #وهنر (169.6K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۰۳  ۰۹:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها