ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💎 رضا(حاجیان)بورس 💎 درباره سهام غناب در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1267482
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 565
1.8
#افزایش_سرمایه 🔴مرحله اول پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه #قاسم     افزایش سرمایه 40 درصدی از انباشته #تکاردان  افزایش سرمایه 177 درصدی از انباشته #امیران   افزایش سرمایه 566 درصدی از انباشته #پی_پاد  افزایش سرمایه 133 درصدی از انباشته و آورده و مطالبات 🔴🔴🔴مرحله سوم صدور مجوز افزایش سرمایه #فمراد     افزایش سرمایه 42 درصدی از انباشته #وبوعلی  افزایش سرمایه 50 درصدی از انباشته #ومهان    افزایش سرمایه 50 درصدی از انباشته  #غناب     افزایش سرمایه 91737 درصدی از تجدید #اتکام    افزایش سرمایه 55 درصدی از انباشته و آورده و مطالبات 🔴🔴🔴🔴مرحله چهارم  #دبالک. آگهی دعوت به مجمع افزایش سرمایه 19 درصدی از انباشته در تاریخ 1402/08/09 ✅مرحله آخر ثبت افزایش سرمایه #فرابورس  ثبت افزایش سرمایه 25 درصدی از انباشته و اندوخته @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۷/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها