ورود/ثبت‌نام

تحلیل ICHIOT (ichimoku + elliot)بورس-سهام-تحلیل زمانی-فرابورس- درباره سهام آکنتور در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۳

https://sahmeto.com/messages/123460
توقف ۲۸ نماد بورسی از میان نمادهای بورسی، ۲۸ نماد بورسی تا تاریخ ۳۰ مهر ماه به دلایل مختلف از #جمله تعلیق نماد معاملاتی، برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و... متوقف شدند. تعلیق نماد معاملاتی نمادهای کنتورسازی ایران(#آکنتور)، زامیاد(#خزامیا)، صنایع آذر آب(#فاذر)، بانک انصار(#وانصار#توسعه معادن و فلزات(#ومعادن) و برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهای بیمه #البرز(#البرز) و صنایع پتروشیمی ایران(#فارس) متوقف کرده‌اند. پمپ‌سازی ایران(#تپمپی)، سرمایه‌گذاری شاهد(#ثشاهد)، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(#شستا)، نیروکلر(#شکلر)، کشت و صنعت چین چین(#غچین)، دشت مرغاب(#غدشت) به دلیل برگزاری م#جمع عمومی عادی سالیانه، پتروشیمی #جم(#جم#فروسیلین ایران(#فروس)، لامیران(#فلامی#پارس سرام(#کسرام)، فراورده‌های نسوز #پارس(#کف#پارس) به دلیل برگزاری م#جمع عمومی فوق العاده، حمل‌ونقل #حتوکا(#حتوکا)، مهرکام #پارس(#خمهر) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ریخته گری تراکتورسازی ایران(#ختراک) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه متوقف شده‌اند.
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۸/۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها