ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال مجامع شرکتها درباره سهام وامین در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱

https://sahmeto.com/message/2215901

مجامع شرکتها: #مادیرا در مجمع عادی ۹۰ ریال (از ۲۴۳ ریال) تقسیم نمود. #وکار در مجمع عادی ۶۶ ریال (از ۳۷۱ ریال) تقسیم نمود. #کرازی در مجمع عادی ۴۰ ریال (از ۱۸۴ ریال) تقسیم نمود. #افق در مجمع عادی ۱۲۰۰ ریال (از ۱۸۲۳ ریال) تقسیم نمود. #پسهند در مجمع عادی ۶۵۰۰ ریال (از ۹۳۷۷ ریال) تقسیم نمود. #ومعادن در مجمع عادی ۳۶۰ ریال (از ۵۸۲ ریال) تقسیم نمود. #شپاس در مجمع عادی ۳۳۵۰ ریال (از ۳۰۸۴ ریال) تقسیم نمود. #فروژ در مجمع عادی ۱۲ ریال (از ۱۱۸ ریال) تقسیم نمود. #پتوسعه در مجمع عادی ۶۵۰ ریال (از ۱۳۵۹ ریال) تقسیم نمود. #سامان در مجمع عادی ۷۰ ریال (از ۵۸۳ ریال) تقسیم نمود. #وامین در مجمع عادی ۱۰۰۰ ریال (از ۱۱۸۶ ریال) تقسیم نمود. #شرانل در مجمع عادی ۹۵۰۰ ریال (از ۸۷۹۴ ریال) تقسیم نمود. #شگستر در مجمع عادی ۶ ریال (از ۶۳ ریال) تقسیم نمود. #تپمپی در مجمع فوق‌العاده ۲۰۰ درصد افزایش سرمایه(از سود انباشته) داد. #حفاری در مجمع فوق‌العاده ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه(از سود انباشته) داد.

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۰٬۱۴۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار