ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال مجامع شرکتها درباره سهام ساراب در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱

https://sahmeto.com/message/2215826

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : سهامدارن حقیقی می‌توانند شخصاً یا قائم مقام قانونی آنان و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز ، با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر ، جهت دریافت برگه ورود به جلسه روز چهارشنبه مورخ 27 تیر ماه 1403 از ساعت 9 الی 13 به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی (به سمت ولیعصر) پلاک 44، طبقه سوم مراجعه نمایند. ضمناً به استحضار می‌رساند که برگه ورود به جلسه در روز برگزاری در محل مجمع نیز قابل دریافت می‌باشد. همچنین امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق سایت رسمی شرکت به نشانی MIC.CO.IR فراهم شده است. دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت بیمه معلم (سهامی عام) #ساراب آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان داراب - نماد: ساراب موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)کوچه نهم پلاک22 انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب– دستور جلسه : استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : سهامداران محترم یا وکلا ونمایندگان قانونی آنها می توانندجهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی تا یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مراجعه نمایند دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سیمان داراب (سهامی عام) #ساراب آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان داراب - نماد: ساراب موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)کوچه نهم پلاک22 انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب– دستور جلسه : تغییر موضوع فعالیت سایر موارد توضیحات: اضافه نمودن "فعالیت های مرتبط با امور آزمایشگاهی ،آزمون یا کالیبراسیون ویا خدمات آزمایشگاهی "به موضوع فرعی فعالیت ماده 2 اساسنامه سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : سهامداران محترم یا وکلا ونمایندگان قانونی آنها می توانندجهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی تا یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مراجعه نمایند دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سیمان داراب (سهامی عام)

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۳٬۹۳۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار