ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی یادداشتهای روزانه آقای نون درباره سهام غپونه در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱

https://sahmeto.com/message/2215744
یادداشتهای روزانه آقای نون
یادداشتهای روزانه آقای نون
رتبه: 1092
1.4

#شصفها سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 23480 ریال #لابسا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 140 ریال #داتام سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 350 ریال #فزرین سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 120 ریال #پکرمان سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 3570 ریال #البرز سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 90 ریال #فن_آوا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 70 ریال #خعمرا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 60 ریال #شستان سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 5 ریال #غپونه سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 42 ریال @MrNdailynotes

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۲۵۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار